Sökning: "respect"

Visar resultat 1 - 5 av 3387 avhandlingar innehållade ordet respect.

 1. 1. Den nödvändiga osäkerheten Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Hansson; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; respect; trust; relationships; student perspective; school; the ethical demand; K.E. Løgstrup; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with students’ views on respect as an element in their relationships with teachers and peers. The purpose of the thesis is to gain further knowledge of relationships in school by applying concepts of the theory of ethical demand in the analysis of students’ descriptions of respect in their relationships with their teachers and peers. LÄS MER

 2. 2. Gäst i Sverige Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :David Gunnarsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; storyline; authority; regimes of truth; Swedish Muslims; self-representation; guided tours; respect; comfort zone; sanningsregimer; svenska muslimer; självrepresentation; guidade visningar; respekt; bekvämlighetszon; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation explores the regimes of truth surrounding Muslims in Sweden. The main focus lies on the production of knowledge regarding Muslims in the context of the guided tours of a mosque in Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Profesjonelle interpersonlige kompetanser i samsvar med yrkesetiske normer og verdier

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mårten Paulsen; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpersonal; intrapersonal; competence; professional; dignity; respect; authority; trust; ethics; Interpersonlig; intrapersonlig; kompetanse; profesjonell; verdighet; respect; autoritet; tillit; etikk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The research aims at gaining knowledge about interpersonal competencies at work when professionals lead and counsel the change processes of other individuals in accordance with the norms and values of the profession.Norms and values are disclosed from the ethical guidelines for five professions (physicians, nurses, social workers, psychologists and teachers). LÄS MER

 4. 4. Att slåss för erkännande : en studie i gatuvåldets dynamik

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Björn Johansson; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; street related violence; crimes of violence; urban environment; virtual community; border controls; territoriality; social transactions; respect; honour; street etiquette; street wisdom; rituals; power; status; recognition; gangs; emotions; social bonds; sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to give a contribution to the knowledge of why people use violence against each other in public places. In more specific terms the thesis examines mechanisms that generates violent actions by reference to what happens in the situated transaction between the offender and the victim, and to the ways in which the urban environment create opportunities for violent actions. LÄS MER

 5. 5. Contraceptive counselling in abortion care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Kilander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accessibility; Oral contraceptives; Collaboratives; Long Acting Reversible Contraception; Prevention; Repeat abortion; Respect; Reproductive control; Unintended pregnancy;

  Sammanfattning : Introduction: Improving women’s knowledge about contraception, and their access to contraceptive methods, is central in order to strengthen their sexual and reproductive rights at the time of an abortion. Contraceptive counselling aims to support women’s reproductive control and prevent unintended pregnancies (UPs). LÄS MER