Sökning: "Politiscal islam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Politiscal islam.

  1. 1. Global politisk islam? : Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige

    Författare :Sameh Egyptson; Kyrko- och missionsstudier; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamiska förbundet i Sverige; Muslimska brödraskapet; Politiscal islam; Hassan al-Banna; Yusuf al-Qaradawi; The Federation of Islamic Organisations in Europe FIOE ; Muslim brotherhood;

    Sammanfattning : This thesis puts the question if the Islamic Association of Sweden (Islamiska förbundet I Sverige) can be considered to be a branch of the global, Islamist movement The Muslim Brotherhood. This question is highly controversial in Swedish political and academic conversation. LÄS MER