Sökning: "Lena Gerholm"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Lena Gerholm.

 1. 1. Kulturprojekt och projektkultur : en fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet

  Författare :Lena Gerholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lyssna till ditt hjärta : Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige

  Författare :Jenny Ask; Lena Gerholm; Ann Runfors; Kristina Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; motherhood; mothering; Islam; Muslim identity; islamophobia; gender; femininity; racialization; whiteness; religion; place; transnationalism; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This study deals with the meanings and conditions of motherhood for some Muslim women in Sweden, the majority of which live in Stockholm. The analysis is based mainly on 16 in-depth interviews with women who self-identify as Muslims. A majority of them were born in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Ansvar och vägval : blivande och erfarna socialpedagogers föreställningar om ungdomar med sociala problem

  Författare :Karin Borgström; Lena Gerholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth with social problems; social pedagogues; formation of meaning; notions; social representations; socially shared perspectives; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The topic of this study is representations of young people judged as having social problems. More specifically, it is about representations held by social pedagogues in training and at work. A total of 19 people have been interviewed. Also, a study of the daily press contributes to an understanding of extant representations. LÄS MER

 4. 4. Diasporic Narratives of Sexuality : Identity Formation among Iranian- Swedish Women

  Författare :Fataneh Farahani; Lena Gerholm; Beverley Skeggs; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; women’s sexuality; discursive analysis; gender; Islam; Iran; Sweden; veil; virginity; migration; diaspora; agency; hybrid identity; cultural routes; Orientalism; narrative; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with the sexuality of Iranian women living in Sweden. Considering sexuality as gendered and socio-culturally constructed, I examine the impact of Iranian Islamic discourses, contemporary socialization and migration on women’s narrations of sexuality. LÄS MER

 5. 5. Orientalisk dans i Stockholm : Femininiteter, möjligheter och begränsningar

  Författare :Karin Högström; Lena Gerholm; Helena Wulff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Middle Eastern dance; Oriental dance; belly dance; Egyptian dance; femininity; orientalism; authenticity; respectability; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe and analyze the practice and meaning of Middle Eastern dance through the study of a number of performers in Stockholm. In particular, this study emphasises the ways in which the performers seek, create and defend values such as femininity, authenticity, empowerment and respectability in and through their dancing. LÄS MER