Sökning: "Islam"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade ordet Islam.

 1. 1. Teaching Islam : Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden

  Författare :Jenny Berglund; Carl-Anders Säfström; Göran Larsson; Caroline Liberg; Ron Geaves; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; islam; muslimska friskolor; islamundervisning; religionsundervisning; didaktik; islamic religious education; IRE; religious education; Muslim school; ethnography; teaching; educational choices; Islam; Quran; Islamic history; singing;

  Sammanfattning : This study concerns the formulation of Islamic religious education (IRE) at three Swedish Muslim schools which offered IRE as an extra curricular subject, one to three hours per week. The study contributes to the understanding of how IRE is formed as a confessional school subject within the framework and under the jurisdiction of the Swedish school system. LÄS MER

 2. 2. Minoriteternas islam

  Författare :Jonas Otterbeck; Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; integration; skola; islam; muslimer;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar relationen mellan den kommunala skolans anställda och elever och föräldrar med muslimsk bakgrund.... LÄS MER

 3. 3. The politics of Islam, non-violence, and peace : the thought of Maulana Wahiduddin Khan in context

  Författare :Mattias Dahlkvist; Tomas Lindgren; Jan Hjärpe; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Islam; Islam in India; Islamic modernism; global Islam; Religious minorities; Nonviolence; Pacifism; Political theology; Hindu Nationalism; Islamophobia;

  Sammanfattning : This is a study of the multifaceted thought of Maulana Wahiduddin Khan (b.1925–), Indian writer, public intellectual, and Muslim religious leader. Khan has been a prolific writer since at least the 1970s and is also an ālim, a Muslim scholar learned in religion. LÄS MER

 4. 4. Skolboks-islam : Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap

  Författare :Kjell Härenstam; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studiebesök i religionskunskapsundervisningen : Elevers tal om islam före, under och efter ett moskébesök

  Författare :Thérèse Halvarson Britton; Kerstin von Brömssen; Sidsel Lied; Bodil Liljefors-Persson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; field visit; mosque; classroom study; Islam; dialogue theory; the interpretive approach; speech genres; religious education; representation; Studiebesök; moské; klassrumsstudie; islam; representation; trosrepresentant; talgenre; en tolkande ansats; dialogteori; religionsdidaktik; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : One aim with the Swedish non-confessional religious education is to increase students’ understanding and respect for different ways of thinking and behaving. One opportunity to reflect upon other people's interpretations of life, are field visits. Many teachers and students want to make field visits but few actually do. LÄS MER