Sökning: "Islam"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade ordet Islam.

 1. 1. Teaching Islam : Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Jenny Berglund; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; islam; muslimska friskolor; islamundervisning; religionsundervisning; didaktik; islamic religious education; IRE; religious education; Muslim school; ethnography; teaching; educational choices; Islam; Quran; Islamic history; singing;

  Sammanfattning : This study concerns the formulation of Islamic religious education (IRE) at three Swedish Muslim schools which offered IRE as an extra curricular subject, one to three hours per week. The study contributes to the understanding of how IRE is formed as a confessional school subject within the framework and under the jurisdiction of the Swedish school system. LÄS MER

 2. 2. Minoriteternas islam

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Jonas Otterbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; integration; skola; islam; muslimer;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar relationen mellan den kommunala skolans anställda och elever och föräldrar med muslimsk bakgrund.... LÄS MER

 3. 3. Skolboks-islam : Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Kjell Härenstam; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  Detta är en avhandling från Muhammad Kamrul Islam

  Författare :Kamrul Islam; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. LÄS MER

 5. 5. Studiebesök i religionskunskapsundervisningen Elevers tal om islam före, under och efter ett moskébesök

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Thérèse Halvarson Britton; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; field visit; mosque; classroom study; Islam; dialogue theory; the interpretive approach; speech genres; religious education; representation; Studiebesök; moské; klassrumsstudie; islam; representation; trosrepresentant; talgenre; en tolkande ansats; dialogteori; religionsdidaktik; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : One aim with the Swedish non-confessional religious education is to increase students’ understanding and respect for different ways of thinking and behaving. One opportunity to reflect upon other people's interpretations of life, are field visits. Many teachers and students want to make field visits but few actually do. LÄS MER