Sökning: "phenomenology of experience"

Visar resultat 1 - 5 av 139 avhandlingar innehållade orden phenomenology of experience.

 1. 1. Phenomenology and the making of the world

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Dag Hedin; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; experience; lived experience; phenomenon; phenomenology; consciousness; intentionality; intersubjectivity; world; ego; being; self-understanding; existence; life-world; view of life; dialogue; epoche; empathy; Dasein; hermeneutics; realism; anti-realism; E. Husserl; M. Heidegger; G. van der Leeuw; W. Dilthey; R. Rorty; H. Putnam; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : trictions provided by language and knowledge. It is also shown how this creates difficulties as to the claim within religion to express what is beyond the known and not directlyavailable by means of ordinary language.The author focuses on ideas within the phenomenology of religion of how to cope withthis tension. LÄS MER

 2. 2. Figures of time : on the phenomenology of cinema and temporality

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Malin Wahlberg; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; film theory; phenomenology; aesthetic theory; temporality; duration; speed; photography; city film; documentary; experimental cinema; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : Image and time represent a favored issue among theorists and practitioners in the history of cinema, where discussion is related to the ingenious machine, the new art, as well as the experience of film. Looking back on this debate, and considering recent accounts of 'time-images,' it is striking to note how the problem has always oscillated between issues of the medium specific and issues of film experience; that is, the ontology of cinema as a time-bound medium, the quality of rhythm, duration, and recorded views, and, not least, the sensory and affective impact of mediated sound-images. LÄS MER

 3. 3. Life after terminated IVF – experience and quality of life among men and women

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Marianne Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; infertility; IVF; ICSI; childlessness; phenomenology; lifeworld; grief; male-factor infertility; obstructive azoospermia; experience; psychology; quality of life; follow-up; gender;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study experiences of infertility and quality of life as subjectively experienced health and psychological well-being as well as demographic, socio-economic and health issues in men and women terminating IVF unsuccessfully, i.e. without subsequent childbirth. LÄS MER

 4. 4. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  Detta är en avhandling från Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Författare :Lennart Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; dream symbolism; neuroscience; delusional states; visual awareness; lucid dreaming; Phenomenology; dreaming; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi tänker oss i allmänhet att vår upplevelse av drömmen är lik vår upplevelse av vår vakna verklighet i så måtto att drömmen presenterar sig som en värld som vi som drömmare tar för verklig och som vi på olika sätt interagerar med. I denna avhandling tittar jag närmare på denna uppfattning och granskar hur väl den harmonierar med vad vi nu anser oss veta om hur hjärnan/psyket fungerar under sömn och vaka. LÄS MER

 5. 5. Förlossningsrädsla med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Christina Nilsson; Linnéuniversitetet.; Högskolan i Borås.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Caring Science; Fear of childbirth; Negative birth experience; Phenomenology; Childbirth; Birth trauma; Suffering; Midwifery; Support; Long-term; Birth narrative; Lived experice; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling; fear of childbirth; negative birth experience; phenomenology; childbirth; birth trauma; midwifery; midwifery; birth narrative; lived experice; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this study is to describe experiences of, and the association between, fear of childbirth and birth experiences of women with fear ofchildbirth.Methods: In studies I, II, and IV, a reflective lifeworld approach based on phenomenological philosophy was used to describe women’s experiences of fear of childbirth (I), previous birth experiences (II), and fear of childbirth and of birth experience in a long-term perspective (IV). LÄS MER