Sökning: "färdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet färdighet.

 1. 1. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Författare :Magnus Blondin; Boel Berner; Johan M Sanne; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 2. 2. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Författare :Margareta Asp; Karin Dahlberg; Kerstin Segesten; Britt-Marie Ternestedt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER

 3. 3. Growth intentions and communicative practices : Strategic entrepreneurship in business development

  Författare :Pia Ulvenblad; Åsa Lindholm-Dahlstrand; Lars Bengtsson; Anders W Johansson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; Business studies; Företagsekonomi; communicative practice; communication strategy; strategic entrepreneurship; Growth;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the “will and skill” of individuals who take part in activities of running a business. The aspect of “will” is studied in terms of growth intentions and the aspect of “skill” is studied in terms of communicative practices. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet med lärarutbildning

  Författare :Anna-Karin Svensson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; significant others; reading trajectories; reading as a relational process; life stories; societies of readers; Life stories; Reading as a relational process; Reading trajectories; Societies of readers;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to contribute to knowledge about experience and perceptions of reading that students at a school of education have, from early reading experiences in childhood, to the encounter with reading in context of their teacher training. The following overarching questions were asked: What aspects of narratives appear to be significant in the students’ reading trajectories? Which aspects of the narratives appear to be significant in the encounter with reading during the students’ teacher training? To place the present investigation in a wider context a social-cultural perspective on reading is used as a means to shed light on the empirical data of the thesis. LÄS MER

 5. 5. Programming in grade 7-9 : Action possibilities and constraints from the perspective of mathematics and technology teachers

  Författare :Niklas Humble; Lena-Maria Öberg; Peter Mozelius; Stefan Hrastinski; Päivi Anneli Kinnunen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : The idea of using programming in fields outside of computer science is not new, but it has received renewed attention with the global trend of integrating programming in school curricula. In the Swedish context, mathematics and technology teachers for grades 7-9 have been significantly affected by the integration of programming. LÄS MER