Sökning: "Pernilla Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Pernilla Johansson.

 1. 1. Critical Moisture Conditions for Mould Growth on Building Materials

  Författare :Pernilla Johansson; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mould; critical moisture level; building material; relative humidity; mould resistance; crawl space; attic;

  Sammanfattning : Materials that are stored or used in damp climates may be subject to mould growth. However, all materials are not equally susceptible to mould growth. For each specific material, there is a critical moisture level. If this is exceeded, there is a risk that mould fungi will develop on the material. LÄS MER

 2. 2. Determination of the Critical Moisture Level for Mould Growth on Building Materials

  Författare :Pernilla Johansson; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Crawl space; Fungus; Mould resistance; Wood; Building materials; Mould; Critical moisture level; Attic; Relative humidity; Cyclic conditions; Laboratory method;

  Sammanfattning : The susceptibility to mould growth varies between building materials. The factors that most affect mould growth, the relative humidity (RH) and temperature also vary in different parts of buildings. One way of preventing the growth of mould in buildings is therefore to choose building materials that can withstand the expected conditions. LÄS MER

 3. 3. From debt crisis to debt relief: A study of debt determinants, aid composition and debt relief effectiveness

  Författare :Pernilla Johansson; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; debt relief; poverty; aid allocation; aid composition; exogenous shocks; political regime; External debt; developing countries; growth; investment; HIPC;

  Sammanfattning : This thesis explores the external debt situation of developing countries and donor responses in terms of aid composition and debt relief. Primarily, these issues are important for future debt sustainability and therefore for creating beneficial conditions for accelerating growth and reducing poverty. With a focus on domestic factors (e.g. LÄS MER

 4. 4. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Pharmacovigilance in municipal elderly care : From a nursing perspective

  Författare :Rose-Marie Johansson-Pajala; Lene Martin; Kerstin Jorsäter Blomgren; Johan Fastbom; Pernilla Hillerås; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; competence; computerized decision support systems; content analysis; drug monitoring; inter-professional collaboration; nurse; older person; patient; pharmacovigilance; pharmacovigilant activities; phenomenography; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Medication management constitutes a large part of registered nurses' (RNs) daily work in municipal elderly care. They are responsible for monitoring multimorbid older persons with extensive treatments, and they often work alone, without daily access to physicians. RNs’ drug monitoring is, in this thesis, based on the concept of pharmacovigilance. LÄS MER