Sökning: "Kerstin Segesten"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Kerstin Segesten.

 1. 1. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Författare :Margareta Asp; Karin Dahlberg; Kerstin Segesten; Britt-Marie Ternestedt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER

 2. 2. Tactile touch in intensive care : Nurses' preparation, patients' experiences and the effect on stress parameters

  Författare :Maria Henricson; Bengt Fridlund; Kerstin Segesten; Anna-Lena Berglund; Sylvia Määttä; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tactile touch; intensive care; stress; oxytocin; complementary method; nursing; preparation; randomised controlled trial; comfort; lifeworld research; narratives; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to acquire knowledge about whether tactile touch as a complementary method can (i) promote comfort and (ii) reduce stress reactions during care in an intensive care unit (ICU) Method: In Paper I, five nurses with a touch therapist training were interviewed about their experiences of preparation before giving tactile touch in an ICU. To analyse the meaning of preparation as a phenomenon, Giorgi’s descriptive phenomenological approach was used. LÄS MER

 3. 3. Viljan att göra skillnad : en utmaning i vårdenhetschefers ledarskap

  Författare :Gunilla Johansson; Christer Sandahl; Lars Andersson; Töres Theorell; Kerstin Segesten; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Vårdvetenskap; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; First-line nurse manager; leadership; self-rated health; virtues; work environment;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding of F-LNMs’ leadership. Another aim was to examine possible differences in self-rated health between F-LNMs and registered nurses (RNs) on various psychosocial factors.Method: Study I and III are single case studies. LÄS MER

 4. 4. En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring - från distansierat till delat ledarskap

  Författare :Kristina Rosengren; Therese Bondas; Kerstin Segesten; Gun Nordström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Heteronormativity in a Nursing Context : Attitudes toward Homosexuality and Experiences of Lesbians and Gay Men

  Författare :Gerd Röndahl; Marianne Carlsson; Sune Innala; Kerstin Segesten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; lesbians and gay men; homosexual; social norms; heteronormativity; intergroup relation; attitude; communication; nursing; Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The general aim of the project was to describe the situation of lesbians and gay men in a nursing environment by studying the attitudes of nursing staff and students, and the experiences of gay nursing staff in their work environment and of gay patients and partners in their encounters with nursing. The study for papers I and II had a descriptive, comparative design. LÄS MER