Sökning: "Karin Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Karin Dahlberg.

 1. 1. Psychiatric taboo? : Mental health problems and help-seeking

  Författare :Karin Dahlberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : p>Mental health disorders are common conditions in the general population, yet only about half of those with mental health problems have health care contacts for their problems. The pathway for help-seeking is complex, and may be influenced by socio-demographic factors, as well as more complex characteristics such as personality, attitudes and personal preferences. LÄS MER

 2. 2. Environmentally relevant chemical disruptors of oxidative phosphorylation in Baltic Sea biota : Exposure and toxic potentials

  Författare :Anna-Karin Dahlberg; Lillemor Asplund; Åke Bergman; Göran Marsh; Patrik Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Oxidative phosphorylation; OH-PBDEs; MeO-PBDEs; PBDEs; long-tailed duck Clangula hyemalis ; Baltic herring Clupea harengus ; Baltic blue mussel Mytilus trossulus x Mytilus edulis ; Baltic Sea; Environmental Chemistry; miljökemi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on toxicity and occurrence of hydroxylated polybrominated diphenyl ethers (OH-PBDEs) in Baltic Sea biota. The aims were to assess OH-PBDEs potency for disruption of oxidative phosphorylation (OXPHOS) and determine their and related compounds exposure in Baltic blue mussel, herring and long-tailed duck. LÄS MER

 3. 3. Strategic Interactions among Swedish Local Governments

  Författare :Karin Edmark; Matz Dahlberg; Sören Blomquist; Jan Brueckner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Economics; Strategic Interactions; Spatial Interactions; Tax Competition; Welfare Competition; Fiscal Federalism; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay 1 (with Matz Dahlberg) investigates if local governments react on the welfare benefit levels in neighbouring jurisdictions when setting their own benefit levels. The IV estimates indicate that there exists a "race-to-the-bottom" and that the effect is economically as well as statistically significant. LÄS MER

 4. 4. Mitt hjärta, mitt liv : Kvinnors osäkra resa mot hälsa efter en hjärtinfarkt

  Författare :Annelie Johansson Sundler; Karin Dahlberg; Claes Ekenstam; Joakim Öhlén; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heart disease; phenomenology; reflective lifeworld research; patient perspective; health processes; caring science; patient participation; existential; uncertainty; nursing; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : The thesis describes the phenomenon women’s health and illness experiences following a myocardial infarction (MI). The purpose of the thesis is to explore women’s experiences of their care and health processes, as well as their experiences of body, lifeworld and meaningful relationships related to the illness. LÄS MER

 5. 5. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Författare :Margareta Asp; Karin Dahlberg; Kerstin Segesten; Britt-Marie Ternestedt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER