Sökning: "Product lifecycle management"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Product lifecycle management.

 1. 1. Product Lifecycle Management – Architectural and Organisational Perspectives

  Författare :Dag Henrik Bergsjö; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organization Development; Information Technology; Business Improvement; PLM; Product Data Management; Information Management; Product Lifecycle Management; SOA;

  Sammanfattning : This thesis investigates Product Lifecycle Management (PLM) with focus on architectural and organisational perspectives. The increased complexity in industry regarding processes, IT systems and organisation makes it difficult to manage product information from several and traditionally different engineering fields. LÄS MER

 2. 2. On the Lifecycle Management of Standards

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Nils Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; EDI; SASIG; ODETTE; Standard; ENGDAT; OFTP; PDQ; PDM; eXchange and Management of Technical Data; LMS;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Globala internationella standards har stort inflyttande i var nutida teknikorienterade värld. Exemplen är många: vi kan importera och exportera produkter och tjänster i de flesta andra länder, vi kan kommunicera med andra personer var de än befinner sig, vi kan även resa snabbt och effektivt. LÄS MER

 3. 3. Information Management for Complex Product Development

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Diana Malvius; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information management; complex product development; systems engineering; work procedures; PLM; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik;

  Sammanfattning : Due to different engineering background and limited technical prerequisites, trade-offs are needed when managing information in complex product development. The challenges faced with information management for complex product development are as much of organizational as technical character. LÄS MER

 4. 4. Knowledge-based Engineering in Product Development Processes - Process, IT and Knowledge Management perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Amer Catic; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; product development; product lifecycle management; Knowledge-based engineering; knowledge management; service oriented architecture;

  Sammanfattning : Product development as a field of practice and research has significantly changed due to the general trends of globalization changing the enterprise landscapes in which products are realized. The access to partners and suppliers with high technological specialization has also led to an increased specialization of original equipment manufacturers (OEMs). LÄS MER

 5. 5. Supporting Requirements Management by Requirements-driven Product Modelling

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Krister Sutinen; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design support system; systems engineering; product modelling; requirements management; requirements traceability;

  Sammanfattning : This research aims to develop and evaluate an integrated product lifecycle model to support requirements-driven product development. Requirements-driven product development emphasises that requirements define and set objectives for the product development process. LÄS MER