Sökning: "patient participation"

Visar resultat 1 - 5 av 201 avhandlingar innehållade orden patient participation.

 1. 1. Patient participation what it is and what it is not

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Ann Catrine Eldh; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; patient participation; non-participation; phenomenological hermeneutics; communication; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In general, patient participation is regarded as being informed and partaking in decision making regarding one’s care and treatment. This interpretation is common in legislation throughout the Western world and corresponding documents guiding health care professionals, as well as in scientific studies. LÄS MER

 2. 2. Patient Patients? Achieving Patient Empowerment through active participation, increased knowledge and organisation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophie Söderholm Werkö; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; patients; empowerment; patient organisations; participation; representation; influence; membership; co-production; intense dedication; diabetes; health care; Sweden;

  Sammanfattning : This study examines patient empowerment in two local diabetes branch organisations in Sweden. In particular, the study focuses on the organisations’ membership, participation and influence on external actors. LÄS MER

 3. 3. Being involved : Patient participation in health care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ullabeth Sätterlund Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Institutional discourse; Patient involvement; Patient participation; Patient· professional communication; Postoperative complications; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The problem focussed on concerns interaction in health and medical settings between patients and health care professionals. The issues studied relate to patient participation and influence in face-to-face encounters with professionals, and to patient evaluation of selected aspects of their experiences of modem health care. LÄS MER

 4. 4. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

  Författare :Inga E Larsson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; Behaviour;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 5. 5. Patient participation in clinical decsion making : A collaborative effort between patients and nurses

  Detta är en avhandling från Örebro : Universitetsbiblioteket, Örebro Universitet

  Författare :Jan Florin; Högskolan Dalarna.; [2007]
  Nyckelord :clinical decision making; patient participation; patient needs; nursing diagnosis; needs assessment; control preference scale;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to study clinical decision making in nursing. This was performed by evaluation of the quality of nurses’ diagnostic statements and comparison of the concordance between nurses and patients’ perceptions of the patients’ nursing needs, as well as patient preferences for participation in clinical decision making. LÄS MER