Sökning: "Prehospital emergency care"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Prehospital emergency care.

 1. 1. Challenges in prehospital emergency care : patient, spouse and personnel perspectives

  Författare :Kerstin Forslund; Venke Sørlie; Margareta Ehnfors; Margareta Gustafsson; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; challenge; prehospital; emergency; care; patient; spouse; personnel; chain; acute chest pain; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care (PEC) with the emergency call to the Emergency Medical Dispatch (EMD) centre is an essential part of the health-care system. It is important to obtain knowledge about the links in the PEC chain from the perspectives of those providing the service and those receiving it. LÄS MER

 2. 2. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 3. 3. Improving initial care of road traffic injured people in Tanzania : Evaluation of a traffic police first aid education programme

  Författare :Menti Ndile; Susanne Backteman-Erlandson; Britt-Inger Saveman; Anne Outwater; Petra Brysiewicz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Post-crash; injury; first aid; training; traffic police; lay responder; prehospital care; emergency care; knowledge; skills; transfer of learning; low-and middle income countries; Tanzania;

  Sammanfattning : Background: An overwhelming proportion of road traffic deaths and injuries in low- and middle-income countries occurs in prehospital environments. Lay responders such as traffic police officers play an important role in providing initial assistance to victims of road crashes, either alone or in collaboration with others. LÄS MER

 4. 4. Protection against cold in prehospital trauma care

  Författare :Otto Henriksson; Ulf Björnstig; Tore Vikström; Peter Naredi; Hannu Rintamäki; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hypothermia; prehospital trauma care; emergency medical services; passive warming; thermal insulation; heat loss; body temperature regulation; kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Background: Protection against cold is vitally important in prehospital trauma care to reduce heat loss and prevent body core cooling. Objectives: Evaluate the effect on cold stress and thermoregulation in volunteer subjects byutilising additional insulation on a spineboard (I). LÄS MER

 5. 5. Cold exposure and thermal comfort among patients in prehospital emergency care : innovation research in nursing

  Författare :Jonas Aléx; Britt-Inger Saveman; Stig Karlsson; Ulf Björnstig; Inggard Lereim; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; thermal comfort; thermal discomfort; cold exposure; cold stress; hypothermia; patients’ experiences; active warming; prehospital emergency care; finger temperature; back temperature; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : BackgroundPatients’ cold exposure is a neglected problem in prehospital emergency care. Cold stress increases pain and anxiety and contributes to fear and an overall sense of dissatisfaction. When left untreated, cold stress disturbs vital body functions until ultimately reaches hypothermia. LÄS MER