Sökning: "energy use households"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden energy use households.

 1. 1. Visualisera energi i hushåll : Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

  Författare :Erica Löfström; Kajsa Ellegård; Jenny Palm; MariAnne Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy use; energy visualization; households; energy behaviour; Power Aware Cord; Anneberg; pilot project; heating system; time-diaries; Time-PAcTS; Energianvändning; energivisualisering; hushåll; energibeteende; Power Aware Cord; Anneberg; pilotprojekt; värmesystem; tidsdagbok; Time-PAcTS; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s. LÄS MER

 2. 2. Goda råd är inte dyra! : Om personlig energirådgivning i ett alltmer digitaliserat samhälle

  Författare :Are Kjeang; Venkatesh Govindarajan; Jenny Palm; Magnus Ståhl; Leif Gustavsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; households; public energy advising; communication; policy measures; energirådgivning; energieffektivisering; hushåll; energy advise; energy efficiency; household; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems;

  Sammanfattning : ”Nu är goda råd dyra”, heter det sedan gammalt i en svensk krissituation. I denna licentiatavhandling, vars rubrik kopplar till talesättet, behandlas svensk energirådgivnings utveckling och framtid. LÄS MER

 3. 3. Energy Efficiency Improvements of Tumble Dryers : -Technical Development, Laundry Habits and Energy Labelling

  Författare :Lena Stawreberg; Lars Nilsson; Jonas Berghel; Roger Renström; Björn Palm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; drying; domestic; energy efficiency; textile; energy labelling standard; Thermal energy engineering; Termisk energiteknik; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems;

  Sammanfattning : Tumble dryers are becoming more and more common in ordinary households as a complement to the washing machine. Tumble dryers offer a fast drying cycle independent on weather conditions and require small space. They do, however, considering the large number of units use a large amount of electricity. LÄS MER

 4. 4. What have residents got to do with it? : Variations in energy use and energy-related behaviours in single-family houses

  Författare :Carolina Hiller; Jesper Arfvidsson; Thorbjörn Laike; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; energy use variations; energy-related behaviour; single-family houses; households; residents; multi-disciplinary; field measurements; times-use diaries; energy use over time; load curves; power peaks; energy measurements; residential houses;

  Sammanfattning : To achieve global energy goals, energy use in residential buildings must decrease. The implementation of technical measures is crucial but alone it is not sufficient; residents need to change their behaviour as well. LÄS MER

 5. 5. Energy consumption transition : final household energy consumption in the case of Sweden 1920-2010

  Författare :Mikael Levin; Lars-Fredrik Andersson; Ann-Kristin Bergquist; Thomas Pettersson; Bengt Kriström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic history; households; energy transition; energy consumption; residential; electrical appliances; Carbon dioxide; emission; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This licentiate thesis examines households’ final energy consumption over the long run by measuring their final energy use and examining how structural, institutional and economic factors affected the demand for energy in the residential sector during the period 1920-2010, a period covering the transition from traditional to fossil to renewable energy carriers. I believe that wider understanding of the historical energy transition and energy consumption within the residential sector might help us gain important insights into the long-run development and the factors affecting energy consumption among the households. LÄS MER