Sökning: "Människan i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Människan i vården.

 1. 1. ”Jag är rädd, jag vill till mamma” : Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården

  Författare :Katarina Karlsson; Karin Enskär; Mats Eriksson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Younger children; parents; nurses; needle-related medical procedures; consequences; support; caring; lived experiences; phenomenology; lifeworld hermeneutic; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att skapa kunskap om vad det innebär för yngre barn att genomgå nålrelaterade medicinska procedurer. Dessutom vad vårdande stöd i samband med dessa procedurer innebär utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Delad utsatthet : Vård i hemmet ur äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv

  Författare :Aleksandra Jarling; Ann-Charlotte Dalheim Englund; Margareta Asp; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; home care; older people; family caregivers; informal care; formal care; professional caregivers; health; lifeworld.; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to deepen the knowledge about home care from the perspective of older people, family caregivers, and professional caregivers.Approach and method: A lifeworld approach was used to describe different experiences of home care. LÄS MER

 3. 3. Sårbarhet, mod och inbjudan : Unga vuxnas strävan efter välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro

  Författare :Maria Lundvall; Elisabeth Lindberg; Gunilla Carlsson; Catrine Kostenius; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; healthcare professionals; existential concerns; reflective lifeworld research; caring sciences; caring relationship; phenomenology; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis is to examine how young adults experiences life living with existential concerns and how well-being is enabled when living with existential concerns. Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach guided this dissertation’s methodological approach. LÄS MER

 4. 4. Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten : erfarenheter, förutsättningar och ansvar på utbildningsvårdavdelning

  Författare :Camilla Eskilsson; Gunilla Carlsson; Margaretha Ekebergh; Ulrica Hörberg; Elisabeth Lindberg; Catrine Kostenius; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring; learning; reflective lifeworld research; genuine encounter; dedicated education unit; phenomenology. lifeworld-led didactics; Vårdvetenskap; Caring Science; phenomenology; lifeworld-led didactics; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : AimThe overall aim of this thesis is to create knowledge about caring and learning as an intertwining phenomenon at a Dedicated Education Unit and how it can be developed.Approach and methodA lifeworld approach, based on the phenomenological philosophies foremost derived from Husserl and Merleau-Ponty was used and carried out in lifeworld interviews and with meaning-oriented analysis in accordance with reflective lifeworld research. LÄS MER

 5. 5. Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt : patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv

  Författare :Malin Östman; Jan Mårtensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring; Continuity; Continuity of care; Focus groups; Grounded theory; Heart failure; Next of kin; Nurses; Patients; Phenomenography; Qualitative interviews; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim was to examine continuity of care for persons with heart failure from the patients’, next of kin’s and nurses’ perspectives.Methods: This thesis has a caring science approach and consists of four qualitative studies conducted in a health care context. LÄS MER