Sökning: "Människan i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Människan i vården.

 1. 1. ”Jag vill sova, men kan inte” : Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

  Författare :Malin Jakobsson; Karin Josefsson; Karin Högberg; Pernilla Garmy; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; sleep; sleeping difficulties; promote; support; health; parent; school nurse; caring science; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Background: Sleeping difficulties have become increasingly prevalent among adolescents and have negative consequences on their health, well-being, and education.Aim and methods: The overall aim of this thesis was to explore adolescents’ sleep and the factors that impede and promote their sleep. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård : Att leda i ett mellanrum av närhet och distans

  Författare :Maria Claesson; Elisabeth Lindberg; Lisa Skär; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; leading care; registered nurses; community home care; patient perspective; older persons; next of kin; qualitative research; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to develop knowledge about the phenomenon of leading care close to the patient in community home care from the perspectives of older persons (aged 65 years and older), next of kin and registered nurses. Methods: A qualitative, descriptive and interpretative approach guided the methodology of this dissertation. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är rädd, jag vill till mamma” : Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården

  Författare :Katarina Karlsson; Karin Enskär; Mats Eriksson; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Younger children; parents; nurses; needle-related medical procedures; consequences; support; caring; lived experiences; phenomenology; lifeworld hermeneutic; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att skapa kunskap om vad det innebär för yngre barn att genomgå nålrelaterade medicinska procedurer. Dessutom vad vårdande stöd i samband med dessa procedurer innebär utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. LÄS MER

 4. 4. När livet plötsligt tar en ny vändning : Att förstå, hantera och identifiera allvaret vid insjuknandet i sepsis

  Författare :Agnes Olander; Jan Florin; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ambulance clinician; assessment; lived experiences; prehospital emergency care; sepsis; signs; symptoms; qualitative research; quantitative research; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore the onset of sepsis and ambulance clinicians’ initial assessment of patients with sepsis.Methods: The thesis consists of four studies where the onset and assessment are studied from different perspectives Studies I and II are qualitative descriptive studies. LÄS MER

 5. 5. Att mötas genom och bortom orden : Implementering av personcentrerad kommunikation inom vård och omsorg i hemmet

  Författare :Tanja Gustafsson; Wijk Helle; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; person-centered communication; home care; educational intervention; implementation; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Background: Communication between older persons and nursing staff is an important component in the provision of person-centered home care. However, there is a lack of research on how to implement person-centered communication in home care settings. LÄS MER