Sökning: "Köpenhamn"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet Köpenhamn.

 1. 1. Samnyttjad mark och urbana allmänningar : En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn

  Författare :Per Larsson; Katarina Nylund; Peter Parker; Richard Ek; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban land use; urban commons; cloudburst; sewage system; flooding; Malmö; Copenhagen; Samnyttjande; allmänning; urban allmänning; skyfall; dagvatten; LOD; stadsutveckling; markanvändning; Malmö; Köpenhamn; Urban studies; Urbana studier;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras möjligheter och hinder för samnyttjande av mark utifrån en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn. Som bakgrund står de klimatutmaningar i form av ökad framtida nederbörd och risk för översvämningar som städerna ställs inför, tillsammans med en tilltagande konkurrens om marken från allt fler behov. LÄS MER

 2. 2. Trafikslag på undantag : Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980

  Författare :Martin Emanuel; Arne Kaijser; Mikael Hård; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bicycle traffic; bicycle planning; city traffic regime; Copenhagen; Denmark; history; history of technology; ideology; materialised interpretation; representation; Stockholm; Sweden; traffic engineering; traffic planning; traffic policy; 20th century; urban history; urban planning; 1900-talet; cykeltrafik; cykelplanering; Danmark; ideologi; Köpenhamn; materialiserad tolkning; representation; stadshistoria; stadsplanering; stadstrafikregim; Stockholm; Sverige; teknikhistoria; trafikteknik; trafikplanering; trafikpolitik;

  Sammanfattning : The modal share of bicycle traffic in Stockholm increased from 20 per cent to over 30 per cent during the 1930s, and reached staggering levels during World War Two – peaking at over 70 per cent. Soon after the war, however, the share declined rapidly. LÄS MER

 3. 3. Rätten till det visuella

  Författare :Per Jonas Nordell; Mogens h.c. Koktvedgaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Laughter and derision in Petronius' Satyrica : a literary study

  Författare :Maria Plaza; Patrick Kragelund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Latin; latin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Crisis Decisionmaking : A Cognitive-Institutional Approach

  Författare :Eric K. Stern; Tom Bryder; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation, which is part of a research program on Crisis Management in the Baltic Sea Region (CM Baltic), probes the plausibility of integrating convergent elements of cognitive and neo-institutional theory to develop systematic research strategies suitable for use in dissecting, analyzing, and comparing historical cases of crisis decisionmaking. Particular emphasis is placed on the structure and dynamics of the small groups which figure prominently in crisis decisionmaking in a wide variety of cultures and institutional settings. LÄS MER