Sökning: "Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 1452 avhandlingar innehållade ordet Malmö.

 1. 1. Malmö diskont : en institutionell analys av en bankkris

  Författare :Tom Kärrlander; Kent Eriksson; Enrique Rodriguez; Håkan Lindgren; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Malmö diskont; bankkris; institutionell teori; banksed; revision;

  Sammanfattning : In 1817 the then fourteen-year old bank - Malmö diskont - was subjected to a bank run and the bank closed. At the time, Malmö diskont was one of three privately owned commercial banks. All three had to close as bank runs occurred on the other two banks as well. LÄS MER

 2. 2. Malmö diskont : en krisanatomi

  Författare :Tom Kärrlander; Kent Eriksson; Anders Ögren; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : In 1817, the then fourteen-year old bank, Malmö diskont, was the target of a bank run and the bank had to close. It had already been put under government control, due to mismanagement in the last few years of its existence. LÄS MER

 3. 3. Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring : Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö

  Författare :Sandra Karlsson; Hans Westlund; Maria Håkansson; Irene Molina; Ingemar Elander; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; area-based initiatives; marginalised neighbourhoods; Malmö; structural change; social problems; social constructions of target groups; poverty; segregation; social sustainability; inter-sectorial cooperation; social mobilisation; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In 1995 the Swedish government launched the first area-based initiative Special initiatives in immigrant-dense neighbourhoods as a response to the current debate concerning the failings of the integration policy. The area-based policy and projects undertake the mission to reverse the trend in marginalized neighbourhoods in Sweden’s major cities from 1995 to 2014. LÄS MER

 4. 4. Samnyttjad mark och urbana allmänningar : En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn

  Författare :Per Larsson; Katarina Nylund; Peter Parker; Richard Ek; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban land use; urban commons; cloudburst; sewage system; flooding; Malmö; Copenhagen; Samnyttjande; allmänning; urban allmänning; skyfall; dagvatten; LOD; stadsutveckling; markanvändning; Malmö; Köpenhamn; Urban studies; Urbana studier;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras möjligheter och hinder för samnyttjande av mark utifrån en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn. Som bakgrund står de klimatutmaningar i form av ökad framtida nederbörd och risk för översvämningar som städerna ställs inför, tillsammans med en tilltagande konkurrens om marken från allt fler behov. LÄS MER

 5. 5. Solidarity in Diversity : Activism as a Pathway of Migrant Emplacement in Malmö

  Författare :Christina Hansen; Bridget Anderson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :Activism; Solidarity; Pro-asylum; Migrant emplacement; Gentrification; Malmö; Möllevången;

  Sammanfattning : Written at the intersection of migration studies, urban studies, and research on activism, this thesis contributes to the exploration of solidarities born on the ground in an urban context marked by immigration and economic restructuring. Based on ethnographic material collected 2013­–2016 in Malmö, Sweden, it examines alliances and friendships generated across social, cultural, ethnic, and legal divides through a particular political practice—activism as carried out by the extra-parliamentarian left. LÄS MER