Sökning: "Urbana studier"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden Urbana studier.

 1. 1. Samnyttjad mark och urbana allmänningar : En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn

  Författare :Per Larsson; Katarina Nylund; Peter Parker; Richard Ek; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban land use; urban commons; cloudburst; sewage system; flooding; Malmö; Copenhagen; Samnyttjande; allmänning; urban allmänning; skyfall; dagvatten; LOD; stadsutveckling; markanvändning; Malmö; Köpenhamn; Urban studies; Urbana studier;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras möjligheter och hinder för samnyttjande av mark utifrån en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn. Som bakgrund står de klimatutmaningar i form av ökad framtida nederbörd och risk för översvämningar som städerna ställs inför, tillsammans med en tilltagande konkurrens om marken från allt fler behov. LÄS MER

 2. 2. Making sense of sufficiency : Entries, practices and politics

  Författare :Åsa Callmer; Karin Bradley; Jonathan Metzger; Marlyne Sahakian; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sufficiency; sustainable consumption; anti-consumption; decluttering; political ecology; KonMari; Tillräcklighet; hållbar konsumtion; anti-konsumtion; rensning; politisk ekologi; KonMari.; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Urban and Regional Studies; Urbana och regionala studier;

  Sammanfattning : The affluent groups and societies in the world have made material consumption part of their lifestyle. Today, overconsumption has come to constitute an acute environmental problem, both with regards to the natural resources needed to satisfy our ever-growing wants, and to the mountains of waste it leaves behind. LÄS MER

 3. 3. Public transport meets smart mobility : Roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS

  Författare :Kelsey Oldbury; Karolina Isaksson; Christina Lindkvist; Sara Brorström; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Smart mobility; public transport; governance; planning; Mobility as a Service; driverless shuttles; Urban and Regional Studies; Urbana och regionala studier;

  Sammanfattning : This licentiate thesis investigates the development of two aspects of smart mobility, driverless shuttles and Mobility as a Service (MaaS) in relation to public transport. Smart mobility has emerged as a term to describe and label a group of changes unfolding in the transport sector, such as the role out of automated vehicles, electrification, the spread of platforms and new types of shared services,as well as new concepts to integrate multiple forms of mobility, often referred toas Mobility as a Service (or MaaS). LÄS MER

 4. 4. Approaching transformative futures : Discourse and practice in Swedish national transport policy and planning

  Författare :Jacob Witzell; Karolina Isaksson; Maria Håkansson; Malin Henriksson; Raine Mäntysalo; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transport planning; transport infrastructure; climate mitigation; transformation; planning practice; uncertainty; assessment; Urban and Regional Studies; Urbana och regionala studier;

  Sammanfattning : This thesis concerns the need to transform the transport system to meet climate mitigation objectives. It provides insights into how specific approaches and practices in transport policy and planning affect prospects for transformation. LÄS MER

 5. 5. Engendering Spatial Planning : A Gender Perspective on Municipal Climate Change Response

  Författare :Christian Dymén; Göran Cars; Richard Langlais; Susan Buckingham; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Spatial planning; climate change; gender perspective; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : While climate change mitigation has been on the agenda of spatial planning practitioners for over two decades, adaptation has only become influential in spatial planning practice in recent years. This trend is evident not only at the municipal levelbut also at the regional and national levels. LÄS MER