Sökning: "Richard Ek"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Richard Ek.

  1. 1. Öresundsregion - bli till! De geografiska visionernas diskursiva rytm

    Detta är en avhandling från Department of Service Management, Lund University

    Författare :Richard Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; discouse; institutions; arena; metaphors; Oresund region; Social geography; region; visions; Socialgeografi; space;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att kartlägga och analysera hur geografiska visioner utgjort diskursiva redskap i en specifik framtidsorienterad process, institutionaliseringen av Öresundsregionen.... LÄS MER