Från barndom till brott. Om 20 män dömda för sexuella övergrepp mot 38 barn

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.