Sökning: "urban planning"

Visar resultat 1 - 5 av 336 avhandlingar innehållade orden urban planning.

 1. 1. Making Sense of Integrated Planning Challenges to Urban and Transport Planning Processes in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Patrik Tornberg; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban planning; transport planning; integrated planning; communicative planning; sensemaking; perspectives; coordination;

  Sammanfattning : The shaping of spatial structures at the urban, regional and national levels involves numerous kinds of actors and planning activities. In recent years, calls for crosssectoral coordination and integrated planning approaches echo extensively across different fields of planning. LÄS MER

 2. 2. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 3. 3. Respectful Renewal - On Knowledge and Transparency in the Urban Planning Process

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Kaj Granath; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; participatory planning; densification; urban planning; consensus; deliberative democracy; transparency; planning process; urban renewal; design review; communicative action; conflict; critical planning theory; legislation;

  Sammanfattning : This thesis is written within the field of architecture and urban planning. Based upon a critical examination of the Critical Planning Theory, communicative rationality and the concept of consensus, a model of communicative planning as management of conflicts is adopted as a theoretical framework together with the concepts of transparency and knowledge as qualitative aspects of an urban renewal planning process within a deliberative democratic society. LÄS MER

 4. 4. Urban Design and Outdoor Thermal Comfort in Warm Climates. Studies in Fez and Colombo

  Detta är en avhandling från Housing development & management

  Författare :Erik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; marklära; geomorfologi; Fysisk geografi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Urban planning; Urban design; Urban climate; Tropical areas; Thermal comfort; Sri Lanka; Planning regulations; Morocco; Microclimates; Land-use; Fez; Humid tropics; Colombo; Developing countries; Climatic design; Climate; Arid zones; Built environment; Physical planning; kartografi; klimatologi; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I många utvecklingsländer i tropiska klimat leder den snabba urbaniseringen till många problem, bl a försämrad termisk komfort i utemiljön. Detta har negativa följder för människors hälsa och välbefinnande och påverkar sociala och kommersiella aktiviteter utomhus negativt. LÄS MER

 5. 5. URBAN SEGREGATION AND URBAN FORM From residential segregation to segregation in public space

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ann Legeby; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; urban segregation; urban form; urban design; housing segregation; residential segregation; public space; co-presence; public life; spatial affordance; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : Urban segregation is considered a major social problem in Sweden and several national anti-segregation initiatives have been launched to decrease social and ethnic segregation but so far only with marginal effects (SOU 2005:29). Urban design and town planning are rarely the focus in national anti-segregation initiatives; the architectural issue has mainly been confined to matters concerning housing policies. LÄS MER