Sökning: "urban history"

Visar resultat 1 - 5 av 199 avhandlingar innehållade orden urban history.

 1. 1. Storstadens dagbok Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevard press; culturla history of the media; media system; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER

 2. 2. Streetlife in Late Victorian London : The Constable and the Crowd

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Peter Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; London; Victorian London; streetlife; nineteenth century; urbanism; urban history; policing; police constable; performativity; everyday life; behaviour; interaction; traffic; dress; manners; class; crowd;

  Sammanfattning : This study examines the streetlife of London at the end of the nineteenth century from the perspective of behaviour and practice. In reaction to the large number of works on the Victorian city based on a study of literary sources, this thesis takes the approach of analysing social interaction in the street. LÄS MER

 3. 3. Water for a few a history of urban water and sanitation in East Africa

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :David Nilsson; KTH.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; urban water; urban sanitation; urban history; development studies; African history; environmental history; large technical systems; socio-technical systems; institutional change; public service; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria;

  Sammanfattning : This licentiate thesis describes and analyses the modern history of the socio-technical systems for urban water supply and sanitation in East Africa with focus on Uganda and Kenya. The key objective of the thesis is to evaluate to what extent the historic processes frame and influence the water and sanitation services sectors in these countries today. LÄS MER

 4. 4. Tidigmodern tid : Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730 : [the role of social time in four local communities 1650-1730]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Ågren; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History; History; bureaucratisation; early modern state; Lagunda; local history; Sala; silver mining; social interaction; social time; time geography; time-reckoning; Uppsala; urban history; Historia;

  Sammanfattning : This dissertation examines how time-reckoning was used in Swedish courts in the early modem period. The theoretical foundation is that the need for people to coordinate in time becomes more important the larger and more complicated the social context is. LÄS MER

 5. 5. Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden : Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Harry R:son Svensson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Karlskrona; urban history; Port Jews; Naval history; Jewish studies; history of migration and integration; early modern production; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to investigate Jewish integration in the naval city of Karlskrona in the period 1780–1945. This was done by the investigation of the economic, social and cultural strategies that the Jewish Philip/Ruben family used in their family business in Karlskrona during the 19th century. LÄS MER