Sökning: "Denmark"

Visar resultat 1 - 5 av 310 avhandlingar innehållade ordet Denmark.

 1. 1. In Search of Security After the Collapse of the Soviet Union : Foreign Policy Change in Denmark, Finland and Sweden, 1988-1993

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Doeser; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Denmark; Finland; foreign policy change; perceptions; security cooperation; small states; Sweden; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explain the evolution of foreign policy in Denmark, Finland and Sweden with regard to Western security cooperation between 1988 and 1993. The study sets out to test two theoretical perspectives on the security cooperation policies of these three small states. LÄS MER

 2. 2. Trajectories of Integration : Naturalization, Intermarriage and Education in Denmark, 1980-2015

  Detta är en avhandling från Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University

  Författare :Anna Tegunimataka; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05-09]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Naturalization; mother-tongue education; intermarriage; immigrant integration; Denmark;

  Sammanfattning : This dissertation examines socio-economic outcomes of first and second generation immigrants in Denmark and adds to our understanding of different trajectories of immigrant integration by studying policy and family relatedfactors. The association between family composition and socio-economic outcomes of the individual is in this thesis examined by studying the effects of intermarriage. LÄS MER

 3. 3. On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture : Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :A. M. Ciardi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Canon Law; canons; cathedral; cathedral chapter; cathedral culture; Church history; cult of saints; Denmark; education; episcopal election s ; legal history; liturgy; Lund; Middle Ages; monasticism; Scandinavia; textual transmission; ecclesiastical tradition; twelfth century;

  Sammanfattning : Katedralen var en av de mest centrala institutionerna i det medeltida samhället. Kring stiftets biskop samlades den kyrkliga makten och dåtidens elit, dygnet runt firades gudstjänster och här utbildades stiftets präster. LÄS MER

 4. 4. En kapitalistisk anda : kulturella förändringar i 1100-talets Danmark

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Peter Carelli; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medieval history; inscriptions; Denmark; Twelfth century; cultural changes; capitalistic spirit; individualization; privatization; commercialization; mentality; material culture; agrarian production; urban identity; written culture; political ideological power; Medeltidens historia; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish 1100-talet var en mycket dynamisk och händelserik tid i dansk historia. Under detta århundrade ägde en rad samhällsförändringar rum som kom att påverka de allra flesta. På landsbygden samlades bebyggelsen i byar samtidigt som jordbruket rationaliserades och naturresurserna utnyttjades mer storskaligt. LÄS MER

 5. 5. Den gotiske labyrint : Middelalderen og kirkerne i Danmark

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jes Wienberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gothic; Gothicization; Middle Ages; church; Denmark; Romanesque;

  Sammanfattning : The Gothic Maze focuses on the vigorous building activity among the 2,692 parish churches in medieval Denmark in the time up to the Reformation: Was this an expression of economic prosperity, increased piety, or a church in crises? Can the development be described as a transition from Romanesque to Gothic? How did the churches change? What was the economic background? Who were the benefactors? What were their motives? And what can the changes teach us about the Middle Ages as an epoch?The Gothic Maze studies the concepts of church architecture, its explanations, sources, and contexts. The dissertation emphasizes that concepts as "the Middle Ages", "Romanesque", and "Gothic" are nothing but metaphors created in modern times. LÄS MER