Sökning: "Anders Kaliff"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anders Kaliff.

 1. 1. Brandgravskick och föreställningsvärld : En religionsarkeologisk diskussion

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet

  Författare :Anders Kaliff; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Grav och kultplats : Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland : [eschatological conceptions during the Late Bronze Age and Early Iron Age in Östergötland]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Kaliff; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; burial rituals; grave; cremation; eschatological conceptions; structuralresemblance; history of religion; Late Bronze Age; Pre-Roman Iron Age; Ringby; Östergötland; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis focuses on archaeological evidence of eschatological conceptions, during theLate Bronze Age and the Pre-Roman Iron Age in southern Scandinavia. There is a greatdeal to suggest the prehistoric find sites we usually call cemeteries also had an importantfunction as cultic sites. LÄS MER

 3. 3. Medeltider samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping Universisty Electronic Press

  Författare :Göran Gruber; Anders Kaliff; Peter Aronsson; Cornelius Holtorf; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER