Sökning: "Järnåldern"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Järnåldern.

 1. 1. Kulturlandskapets utveckling på Gotland : en studie av jordbruks- och bebyggelseförändringar under järnåldern

  Författare :Dan Carlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iron age; Gotland; Kulturlandskap; Gotland; Järnåldern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Norra Spånga : bebyggelse och samhälle under järnåldern

  Författare :Anita Biuw; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Spånga; Ärvinge; Iron Age; settlement; society;

  Sammanfattning : This thesis is mainly based on funerals and deals with the structure during the Iron Age in northern Spånga in the south of Uppland, Sweden. The investigation area is about 3x7 kilometres large and is situated about 12 kilometres from the centre of Stockholm. Geographically it is part of two river-valleys. LÄS MER

 3. 3. Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi

  Författare :Mikael Jakobsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Verktyg; Redskap; Vapen; Järnåldern; Svärd; Norden; Vikingatiden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ormalur : aspekter av tillvaro och landskap

  Författare :Birgitta Johansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Järnåldern; Medeltiden; Kristnande; Norden; Runstenar; Tidsuppfattning; Landskapet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Våld och vatten : Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern

  Författare :Anne Monikander; Ingmar Jansson; Anne Carlie; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Öland; Iron Age; wetland sacrifice; weapon sacrifice; animal sacrifice; horses; rituals; bog bodies; human sacrifice; Archaeology; Arkeologi; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis examines the wetland sacrifices that were performed in Northern Europe in the Iron Age. Skedemosse on central Öland is the largest wetland sacrifice in Sweden and was the site of a cult which sacrificed animals and humans. LÄS MER