Sökning: "Anders Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden Anders Carlsson.

 1. 1. Super dicto cujus meminit Cicero lib. I. offic. cap. X. Summum jus summa injuria dissertatio academica, quam ... præside amplissimo atque celeberrimo viro mag. Andrea Grönwall ... publicæ bonorum disquisitioni submittit Carolus Carlsson Stockholmiensis. In auditorio Gustaviano majori d. 16. decemb. a. MDCCXXIV

  Författare :Anders Grönwall; Carl Carlsson; Anders Grönwall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Liber Hjobi, cujus particulam sextam svetice traditam ... p. p. mag. And. Ad. Löthman ... et Carolus Guil. Carlsson, Vestmanno-Dalecarlus. In audit. Gustav. die XIII Decemb. MDCCCXXV h. p. m. s

  Författare :Anders Adam Löthman; Carl Wilhelm Carlsson; Anders Adam Löthman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Brukade bilder : Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv

  Författare :Per Nilsson; Mats Burström; Anders Carlsson; Anders Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; South Scandinavian Bronze Age; Iron Age; Uses of the Past; Hällristningar; hällbilder; bronsålder; järnålder; historiebruk; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The timeframe of the south Scandinavian rock art tradition extends from c.1700/1600 to 300 /200 BC. The chronological boundaries of the rock art phenomenon thereby coincide roughly with the timeframe of the Nordic Bronze Age, and rock art figures have come to be understood and interpreted as a Bronze Age phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland : Många syns inte men finns ändå

  Författare :Gunilla Runesson; Anders Carlsson; Anders Kaliff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Settlements areas; Settlements; Gotland; Bronze Age; visible-invisible remains; daily life; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : In this thesis settlement areas and settlements from the Bronze Age on Gotland are in focus. The island of Gotland in the middle of the Baltic Sea is famous for its rich archaeological remains of monuments and relics from all pre-historic periods, and the Bronze Age (1700-500 BC) especially is well repre- sented. LÄS MER

 5. 5. Aspects on the use of electrochemical flow-through detectors in liquid chromatography and flow injection analysis

  Författare :Anders Carlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER