Sökning: "Anders Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Anders Carlsson.

 1. 1. Aspects on the use of electrochemical flow-through detectors in liquid chromatography and flow injection analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Carlsson; Uppsala universitet.; [1986]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Molecular serum portraits - A step towards personalized medicine

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Carlsson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GBM; SLE; breast cancer; Antibody microarrays; personalized medicine; serum biomarkers;

  Sammanfattning : Antibody microarray technology has the potential for playing a large roll in identifying serological biomarker panels for personalized medicine. The aim of this thesis, based on four original papers, was to investigate if information in the serum proteome could be extracted and used for diagnostic, classificational, prognostic or treatment predictive purposes in a range of diseases. LÄS MER

 3. 3. Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid : text och katalog

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anders Carlsson; Stockholms universitet.; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Spännen; Gotland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Tre Böcker Förlag AB

  Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER

 5. 5. Multivariate characterization of paper machine wet-end chemistry using an electronic tongue

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anders Carlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Closed loop systems, seasonal variations in the composition of the pulp, shear forces and interdependence between many of the chemical variables are some of the factors that contribute to the complexity of wet-end chemistry. Multivariate methods are therefore often required to obtain an overview of the relations between variables in the wet end and variables affected by wet-end chemistry. LÄS MER