Sökning: "Teknik och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 329 avhandlingar innehållade orden Teknik och hälsa.

 1. 1. Mot nätverkssjukvård i komplex miljö - behov av en vetenskaplig syn på ledning för säker vård och effektiv resursanvändning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marianne Lagerstedt; KTH.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient safety; casestudy; safety; networked healthcare; command and control; concept; direction and coordination; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Sammanfattning : Since 2008 advanced home healthcare agencies (ASiH) in a larger Swedish county council has underwent a transformation, to become part of a coming concept: networked healthcare (NVS). NVS means that intermediate multi-organizational healthcare (IMV) will be produced often in the home, and from 2013 to an increasing number of patients in different age groups with different diagnoses and medical conditions - in large variability of needs. LÄS MER

 2. 2. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. LÄS MER

 3. 3. Technical Solutions for Internet-based Wireless Sensor Networks in e-Health Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sverige : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jonas Wåhslén; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; e-Health; ambient assisted living; Internet of things; wireless body sensor networks; sports technology; Bluetooth; Wi-Fi; time synchronisation; sensor data fusion; mobile phone sensor communication; device-to-device communication; E-hälsa; Internet of things; trådlösa kroppsnära sensornät; idrottste- knologi; Bluetooth; Wi-Fi; tidssynkronisering; dynamisk mjukvaruuppdatering; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : E-Health technology has developed rapidly in the last decade. Body-worn sen- sors have developed from an idea to a reality. Today, wireless sensors can perform functions from measuring heartbeats to advanced motion recognition. However, the integration of the various available solutions is still lacking. LÄS MER

 4. 4. Structure-Performance Relations of Oxygen Barriers for Food Packaging

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Åsa Nyflött; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Barrier coating; Permeability; Dynamic Mass Transport; Modelling; Diffusion; Polymer; Dispersion; Kaolin; LCA; Starch; Hemicellulose; Materials Science; Materialvetenskap;

  Sammanfattning : Food packaging should ensure the safety and quality of food, minimize spoilage and provide an easy way of storing and handling it. Barrier coatings are generally used to meet the demands placed on fibre-based food packages, as these have the ability to regulate the amount of gases that can enter them. LÄS MER

 5. 5. Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring Fundamental Steps towards Clinical Application

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Fernando Seoane; Fernando Seoane Martínez; Fernando Seoane Martinez; KTH.; Högskolan i Borås.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biomedicin; bioteknik; non-invasive monitoring; electrical bioimpedance; spectroscopy; biomedical instrumentation; Biomedical Instrumentation; Ischemia; Hypoxia; Non-invasive Monitoring; Electrical Bioimpedance Spectroscopy; Stroke; Impedance Measurements; Brain Monitoring;

  Sammanfattning : Neurologically related injuries cause a similar number of deaths ascancer, and brain damage is the second commonest cause of death in theworld and probably the leading cause of permanent disability. Thedevastating effects of most cases of brain damage could be avoided if itwere detected and medical treatment initiated in time. LÄS MER