Sökning: "Margaretha Rossholm Lagerlöf"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Margaretha Rossholm Lagerlöf.

 1. 1. Sagan i nordisk sekelskifteskonst : en motivhistorisk och ideologisk undersökning

  Författare :Margaretha Rossholm Lagerlöf; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Uppkäftiga ungar och oförargliga barn : Barn i svensk skämtpress 1894-1924

  Författare :Anne Banér; Barbro Schaffer; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Jeff Werner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; children; cartoon; satirical press; magazine cartoonist; joke; humour; comedy; satire; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : Drawings and anecdotes involving children in the two satirical magazines Söndags-Nisse and Strix during the years from 1894–1924 constitute the material. The main aim of this thesis has been to study how children are portrayed and what roles have been assigned to them. LÄS MER

 3. 3. Fotografiska drömmar och digitala illusioner : Bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet

  Författare :Anna Dahlgren; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Anna Tellgren; Karin Becker; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; photography; computerbased image alteration; digital photography; photomontage; press photography; advertising photography; art photography; image policy; visual culture; manipulation; authenticity; perfection; Photoshop; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study what effects computer-based technology for altering photographic images had on the photographic medium and visual culture in general. The aim is also to describe the expectations and conceptions of photographic alterations and digital technology in the 1990s. LÄS MER

 4. 4. Taking possession of astronomy : Frontispieces and illustrated title pages in 17th-century books on astronomy

  Författare :Inga Elmqvist Söderlund; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Karin Sidén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Frontispiece; illustrated title page; astronomy; 17th century; allegory; engraving; illustrated book; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The thesis is a survey of 291 frontispieces and illustrated title pages in European books on astronomy from the 17th century. It is a quantitative and qualitative survey of how motifs are related to consumption, identification and display. LÄS MER

 5. 5. Skönhet och skötsamhet : Konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870-1940

  Författare :Per Hedström; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Yvonne Eriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art in schools; Carl G. Laurin; Carl Larsson; Ellen Key; Georg Pauli; mural painting; public art; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the permanent artistic decoration of Swedish school buildings during the period 1870–1940. Its main aim is to examine the ideals and values which the works installed can be said to convey. LÄS MER