Sökning: "written language"

Visar resultat 1 - 5 av 450 avhandlingar innehållade orden written language.

 1. 1. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. Språket och skolämnet svenska som andraspråk : Om elevers språk och skolans språksyn

  Författare :Anna Sahlée; Catharina Nyström Höög; Åke Viberg; Kjell Lars Berge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conception of language; text; Swedish as a second language; national test; policy for education; text analysis; student language; language as system; language as activity; systemic functional grammar; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Since the school subject Swedish as a second language was established in the Swedish school system in the mid-1990s, the organization of the subject has varied widely across schools, and the outcomes have been poor. This thesis investigates these problems linguistically. LÄS MER

 3. 3. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Författare :Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 4. 4. Negotiating standard language ideology : Metalinguistic discussions in mundane, online interaction

  Författare :Anna Heuman; Göran Eriksson; Anders Björkvall; Mats Deutschmann; Susanna Karlsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Standard language ideology; standard language; orthography; online interaction; language ideology; Swedish language; metalinguistic discourse; discourse analysis;

  Sammanfattning : This thesis investigates how ordinary language users enact language policy and thus negotiate (standard) language ideology in mundane, online interaction. The language policy work is found in metalinguistic discussions on various social media. LÄS MER

 5. 5. Arabic in Home Language Instruction : Language Acquisition in a Fuzzy Linguistic Situation

  Författare :Amanda Walldoff; Elie Wardini; Emanuel Bylund; Helle Lykke Nielsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Arabic; diglossia; home language instruction; bilingualism; writing in Arabic; Middle Eastern Languages and Cultures; Mellanösterns språk och kulturer;

  Sammanfattning : This thesis investigates the command 8th-graders in Arabic home language instruction have of written Modern Standard Arabic and if the type of instruction they have received and/or contact with written Arabic affect their performance. Background chapters discuss variables connected to the Arabic language (diglossia, research on reading and writing in Arabic) and variables connected to HLI in Sweden (set-up, steering documents). LÄS MER