Sökning: "Kjell Lars Berge"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Kjell Lars Berge.

 1. 1. Skrivbedömning : om uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i svenskämnets nationella prov

  Författare :Eric Borgström; Per Ledin; Kjell Lars Berge; Per Holmberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; writing; assessment; national tests; dialogism; task; prompt; text; criteria; textual norms;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation, and the four studies it includes, is to investigate some ways in which the concept of writing ability is rendered concrete in different national writing tests. The dissertation combines two theoretical approaches. Assessment theory serves as a framework for the approach to national tests. LÄS MER

 2. 2. Kreativt skrivande för kritiskt tänkande : En textanalytisk fallstudie av studenters arbete med kritisk metareflektion

  Författare :Hélène Edberg; Kjell Lars Berge; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; activity theory; applied linguistics; creative writing; critical thinking; identity; rhetoric; teaching and learning; textual analysis;

  Sammanfattning : I högskolesammanhang finns en tendens att betrakta fantasi och känsla som hinder för kritiskt tänkande. I denna studie, som har en högskoledidaktisk utgångspunkt, prövas tvärt om att se subjektivitet som resurs. Studien prövar lärande genom skrivande. LÄS MER

 3. 3. Kreativt skrivande för kritiskt tänkande

  Författare :Hélène Edberg; Per Ledin; Zoe Nikolaidou; Jens E. Kjeldsen; Ulla Moberg; Kjell Lars Berge; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; activity theory; applied linguistics; creative writing; critical thinking; identity; rhetoric; teaching and learning; textual analysis; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skriftbruk i förändring : en semiotisk studie av den personliga hemsidan

  Författare :Anna-Malin Karlsson; Britt-Louise Gunnarsson; Kjell Lars Berge; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In this thesis, the phenomenon of personal homepages on the Internet is explored. While the general purpose of the study is to provide a description of the personal homepage and its use, the more specific aim is to characterise it as a product of literacy. LÄS MER

 5. 5. Språket och skolämnet svenska som andraspråk : Om elevers språk och skolans språksyn

  Författare :Anna Sahlée; Catharina Nyström Höög; Åke Viberg; Kjell Lars Berge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conception of language; text; Swedish as a second language; national test; policy for education; text analysis; student language; language as system; language as activity; systemic functional grammar; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Since the school subject Swedish as a second language was established in the Swedish school system in the mid-1990s, the organization of the subject has varied widely across schools, and the outcomes have been poor. This thesis investigates these problems linguistically. LÄS MER