Sökning: "grammar checking"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden grammar checking.

 1. 1. Automatic Detection of Grammar Errors in Primary School Children's Texts. A Finite State Approach

  Författare :Sylvana Sofkova Hashemi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :grammar errors; spelling errors; punctuation; children s writing; Swedish; language checking; light parsing; finite state technology;

  Sammanfattning : This thesis concerns the analysis of grammar errors in Swedish texts written by primary school children and the development of a finite state system for finding such errors. Grammar errors are more frequent for this group of writers than for adults and the distribution of the error types is different in children's texts. LÄS MER

 2. 2. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Författare :Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 3. 3. Probes, pronouns and binding in the Minimalist Program

  Författare :Fredrik Heinat; Engelska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Grammar; probes; agree; pronouns; distributed morphology; syntax; minimalims; semantics; semiotics; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : In chapter 2, I claim that not only heads, but phrases, too, are probes. I show that there are in fact no theoretical and empirical problems involved if we abandon the stipulation that only heads may probe. In chapter 3, I explore the structure of nominal expressions. LÄS MER

 4. 4. Automatic Proofreading of Swedish text

  Författare :Ola Knutsson; KTH; []
  Nyckelord :grammar-checking; error detection rule; language evaluation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. On Solving String Constraints

  Författare :Phi Diep Bui; Mohamed Faouzi Atig; Parosh Abdulla; Matthew Hague; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; String constraint solving; SMT; Verification;

  Sammanfattning : Software systems are deeply involved in diverse human activities as everyone uses a variety of software systems on a daily basis. It is essential to guarantee that software systems all work correctly. Two popular methods for finding failures of software systems are testing and model checking. LÄS MER