Sökning: "policy actor"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade orden policy actor.

 1. 1. Reducing Swedish Carbon Dioxide Emissions from the Basic Industry and Energy Utilities : An Actor and Policy Analysis

  Författare :Peter Stigson; Hans Lundberg; Jinyue Yan; Tobias Persson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; climate change; climate policy; energy policy; EU ETS; Kyoto Protocol; emissions trading; renewable energy certificates; energy tax; carbon dioxide tax; voluntary agreements; environmental law; energy utilities; basic industry; Sverige; klimatförändringar; klimatpolitik; energipolitik; EU ETS; Kyotoprotokollet; utsläppshandel; el-certifikat; energiskatter; koldioxidskatt; frivilliga avtal; program för energieffektivisering; miljölagstiftning; energiproducenter; basindustri; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to analyze the design of the present climate and energy policies. The main focus is on how the policy instruments affect the Swedish stakeholders who are included in the European Union’s Emission Trading Scheme (EU-ETS). LÄS MER

 2. 2. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 3. 3. Från policy till praktik : en studie om organisering inom LSS-området

  Författare :Per Arvidsson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :LSS; Policy; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Aktör nätverksteori; Praktiknära ledarskap; Professionalisering; Policy and practice; Disability support; Disability services; Practice leadership; Professionalization;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore what happens when the Swedish disability policy (LSS) is translated into practice. The study focuses on the organizing that takes place at a local, municipal level. LÄS MER

 4. 4. Governing towards sustainability : environmental governance and policy change in Swedish forestry and transport

  Författare :Erik Hysing; Ingemar Elander; Jan Olsson; Sverker Jagers; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governance; government; modes of governing; public policy; policy change; sustainable development; environmental politics; Swedish forestry; forest policy; Swedish transport; transport policy; politicisation; governing towards sustainability; Political science; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Faced with environmental problems such as climate change and biodiversity loss, the dominant political response has been sustainable development, balancing environmental protection against economic prosperity and social justice. While political action is increasingly being called for, the role and capacity of the state is questioned – as captured neatly in the story from government to governance that implies a relocation of authority and power between policy levels and in public-private relations, as well as a radical restructuring within public administration. LÄS MER

 5. 5. Entering renewable electricity production : An actor perspective

  Författare :Ingrid Mignon; Anna Bergek; Gunnel Sundberg; Harlad Rohracher; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Renewable electricity production; new entrants; energy transition; energy policy; innovation; entrepreneurship; institutional theory; innovation-­adoption; implementation;

  Sammanfattning : Although energy transition is considered one of the main challenges of our time, little attention has traditionally been paid to the actors participating in this transition, such as the producers of renewable electricity. Previous energy policy literature and policy- makers have assumed that these producers are incumbent actors of the current energy system, that is to say, large utilities producing both renewable and fossil-fueled electricity. LÄS MER