Sökning: "waste management"

Visar resultat 1 - 5 av 253 avhandlingar innehållade orden waste management.

 1. 1. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 2. 2. Beyond Waste Management

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jagdeep Singh; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-05-12]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainable global physical resource management; global waste management; systems thinking; life cycle thinking; planning framework; global environmental justice; circular economy;

  Sammanfattning : Current physical resource management (PRM) was investigated in a global perspective in this thesis, to gain a deeper understanding of its implications in a sustainability perspective. In particular, the main challenges to the current PRM system and the kinds of systemic changes needed for sustainable PRM were examined. LÄS MER

 3. 3. Beyond Waste Management Challenges to Sustainable Global Physical Resource Management

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jagdeep Singh; KTH.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sustainable global physical resource management; global waste management; systems thinking; life cycle thinking; planning framework; global environmental justice; circular economy; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : Current physical resource management (PRM) was investigated in a global perspective in this thesis, to gain a deeper understanding of its implications in a sustainability perspective. In particular, the main challenges to the current PRM system and the kinds of systemic changes needed for sustainable PRM were examined. LÄS MER

 4. 4. Towards a Sustainable Resource Management A Broader Systems Approach to Product Design and Waste Management

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jagdeep Singh; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Resource Management; Product Design; Waste Management Challenges; Systems Thinking; Sustainability Science; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : Rapid economic growth, urbanisation and increasing population have caused (materially intensive) resource consumption to increase, and consequently the release of large amounts of waste to the environment. Numerous technological and operational approaches to resource management have been introduced throughout the system of production, consumption and waste management. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Waste Management : methods and framework for analysis

  Detta är en avhandling från Trondheim : NTNU

  Författare :Anders Klang; Mittuniversitetet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainable development; waste management; decision-making; indicators.; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : Dealing with waste is a major issue in our endeavour to create a sustainable society. The purpose of this thesis is to develop a model for assessing sustainable development in waste management systems. The model should provide a valid, reliable, useful and efficient assessment tool for waste management planners. LÄS MER