Sökning: "construction waste"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade orden construction waste.

 1. 1. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 2. 2. On Value and Waste

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Peter Wallström; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Value; Waste; Marketing; Resource-based view; RBV; Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Value and waste are concepts that are used in improvement projects. In lean the concepts are fairly simple. Reduce the waste and the value has increased. However, value is both multidimensional and differs over time. LÄS MER

 3. 3. Construction Performance Measurement: Site Managers in Refurbishment Projects

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Ahmet Anil Sezer; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; productivity; refurbishment; waste management; construction industry; monitoring; sustainability; Performance; ICT; resource use;

  Sammanfattning : Firms use management accounting, controls and performance measurement to ensure that employee activities are aligned with organizational goals and strategies. Performance is measured at different levels: industry, firm, project and activity. LÄS MER

 4. 4. Purchasing in Construction Companies

  Detta är en avhandling från Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University

  Författare :Louise Bildsten; [2016-05-02]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; construction; Purchasing; Kraljic model; buying centre; actors; roles; sourcing structures;

  Sammanfattning : A significant part of the cost of a construction project, up to 90%, consists of purchased goods and services. Suppliers thereby have a large impact on the quality, price and time of projects. Purchasing management is therefore important for the outcome of a project. LÄS MER

 5. 5. On-site production synchronisation improving the resource-flow in construction projects

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Håkan Norberg; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : This thesis presents a process model to support the synchronisation of work flow and resource flows in construction projects. The process model is based on a combination of Information and Communication Technologies (ICT) and construction management methods. Work-flow is defined as the flow of work on-site, i.e. LÄS MER