Sökning: "Technological sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 828 avhandlingar innehållade orden Technological sciences.

 1. 1. Foresight and Feedback: Monitoring and assessing the environmental implications of emerging technologies

  Författare :Duncan Kushnir; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; patent analysis; lithium; Foresight; topic model; monitoring; guidance; energy system; resource availability; environmental assessment;

  Sammanfattning : The magnitude of the change required to approach sustainability indicates an effort that will have to be sustained over decades, during which vast new technology systems will have to be developed and deployed. Yet technological development is a double edged sword, and these efforts will inevitably incur unintended consequences. LÄS MER

 2. 2. Getting the transport right - for what? What transport policy can tell us about the construction of sustainability

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Mathilde Rehnlund; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; problem representation; transport policy studies; policy discourse; sustainable transport studies; urban transport studies; poststructuralist policy studies; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : This thesis studies transport as a governing tool that shapes the physical environment and human society, as well as having environmental impacts. The aim is to learn what policy for transport can say about what sustainability means and does. LÄS MER

 3. 3. Accumulation, Boundaries, Capabilities and Dynamics - Explaining Firm Growth

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Johan Brink; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firm Growth; Bioscience; Knowledge Accumulation; Innovation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to further develop the theoretical understanding of the growth of knowledge intensive business organizations. The overall aim is to understand the growth challenges of emerging firms in the knowledge-based economy. In particular this thesis addresses several aspects of the growth of small bioscience based firms. LÄS MER

 4. 4. Bonadsmåleri under lupp: Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700-1870

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ingalill Nyström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bonad; bonadsmåleri; folkkonst; Art Technological Source Research; ATSR; Konstteknologi; materialanalys; färg; tempera; bindemedel; pigment; färgämne; färgstoff; spektroskopi; Raman; FTIR; SEM-EDX Infrared Spectroscopy; FT-Raman; energidispersiv röntgen; Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Multispektralteknik; Multi Spectral Imaging System;

  Sammanfattning : The objects of this PhD thesis are Southern Swedish painted wall-hangings: folk art paintings from the 18th and 19th centuries. The aim and objective of the study are: to investigate the construction and manufacturing processes of the painted wall-hangings; to identify both the painting materials and other substances employed; and, to document painting techniques used by different painters within this painted wall-hanging tradition. LÄS MER

 5. 5. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER