Sökning: "Ecology"

Visar resultat 1 - 5 av 1572 avhandlingar innehållade ordet Ecology.

 1. 1. Predator-prey interactions in freshwater systems: The importance of chemical communication

  Detta är en avhandling från Kajsa Åbjörnsson, Limnology, Ecology Building, S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Kajsa Åbjörnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi; Hydrobiology; trophic cascades; non-lethal effects; benefits; costs; heredity; predator experience; alarmsubstances; dietary cues; amphibian larvae; invertebrates; visibility; fish; behaviour; Predator-prey; chemical cues;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Rovdjur påverkar strukturen och artsammansättningen i de flesta system. Både genom att äta upp bytesdjur och genom att inducera olika typer av försvar hos bytesdjuret kan rovdjur påverka andra organismer i systemet. LÄS MER

 2. 2. Stopover Ecology of Mallards Where, when and how to do what?

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Daniel Bengtsson; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Age characters; body condition; departure decision; effects of influenza A virus; habitat selection; mallard; movement; Ottenby Bird Observatory; stopover ecology; weather; wild birds; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : The mallard (Anas platyrhynchos) is the most numerous and widespread duck in the northern hemisphere and a model species in ecology and harvest management. Migration is a crucial life stage for many birds and understanding the drivers of migration has important implications for conservation biology and assessment of animal population responses to global changes. LÄS MER

 3. 3. Evolutionary ecology of arctic char (Salvelinus alpinus (L.)) : Intra- and interspecific interactions in circumpolar populations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Hammar; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Arctic char; Salvelinus alpinus; biogeography; niche; life history; population ecology; intra- and interspecific interactions; cannibalism; competition; landlocked; marginal populations; species border; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Animal Ecology; zooekologi;

  Sammanfattning : This thesis examines a suite of ecological and genetic mechanisms influencing the fundamental and realized niche borders of European and North American populations of the Arctic char (Salvelinus alpinus (L.)) species complex in allopatry as well as in sympatry with brown trout (Salmo trutta) or brook trout (Salvelinus fontinalis). LÄS MER

 4. 4. Methane dynamics in northern wetlands: Significance of vascular plants

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Anna Joabsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; marine biology; Hydrobiology; Växtekologi; Plant ecology; climate change; arctic wetlands; northern wetlands; plant-microbe interactions; methane emission; vascular plants; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Metan är en växthusgas med stor potential att påverka klimatet på Jorden. Den vattenmättade miljön i våtmarker erbjuder perfekta livsbetingelser för metanproducerande bakterier och detta medför att naturliga våtmarker är den största enskilda källan till metan i atmosfären, även då man räknar med antropogena utsläpp från, till exempel, förbränning av fossila bränslen. LÄS MER

 5. 5. Biodiversity in Agricultural Landscapes: Landscape and Scale-Dependent Effects of Organic Farming

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Maj Rundlöf; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Natural science; Naturvetenskap; Ekologi; Animal ecology; plants; spatial scales; species richness; Ecology; landscape ecology; agri-environment schemes; farming practice; conservation; butterflies; bumble bees;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Brukandet av jordbrukslandskapet har förändrats dramatisk under det senaste århundradet. Det tidigare mosaikartade landskapet, med en blandning av små åkrar, ängar, hagar och våtmarker, har idag i många områden ersatts av ett likformigt landskap som domineras av vidsträckta åkrar. LÄS MER