Sökning: "contribution margin analysis"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden contribution margin analysis.

 1. 1. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 2. 2. Monolithic Integrated Oscillators - Phase Noise Analysis and Inductor Modeling

  Detta är en avhandling från Department of Electroscience, Lund University

  Författare :Niklas Troedsson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; monolithic inductor; Monolithic integrated oscillator; CMOS; Bluetooth; low voltage; voltage controlled oscillator; Elektronik och elektroteknik; Electronics and Electrical technology; inductor modeling; phase noise analysis; quadrature voltage controlled oscillator;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation studies voltage controlled oscillators (VCOs) that operate at low supply voltages. Due to smaller transistor sizes and lower supply voltage ratings with every new CMOS technology, voltage headroom is diminishing. LÄS MER

 3. 3. Essays on Asymmetric Information and Environmental Regulation through Disclosure

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jorge H. García; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Norm; Imperfect Information; Environmental Policy; Pollution Control; Public Disclosure; Environmental Management; Bayesian Equilibrium; Panel Data; Bivariate Analysis; Indonesia; Central and Eastern Europe.;

  Sammanfattning : This dissertation delves into different aspects of a relatively new policy approach for industrial pollution control: the public dissemination of information by regulators regarding the environmental performance of firms. These schemes are sometimes referred to as regulation through disclosure or informational regulation. LÄS MER

 4. 4. Transmutation of Americium in Fast Neutron Facilities

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Insitute of Technology

  Författare :Youpeng Zhang; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; americium; transmutation; fast reactor; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : In this thesis, the feasibility to use a medium sized sodium cooled fast reactor fully loaded with MOX fuel for efficient transmutation of americium is investigated by simulating the safety performance of a BN600-type fast reactor loaded with different fractions of americium in the fuel, using the safety parameters obtained with the SERPENT Monte Carlo code.The focus is on americium mainly due to its long-term contribution to the radiotoxicity of spent nuclear fuel and its deterioration on core's safety parameters. LÄS MER