Sökning: "pollution control"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade orden pollution control.

 1. 1. Realising full-scale control in wastewater treatment systems using in situ nutrient sensors

  Detta är en avhandling från IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Pernille Ingildsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reglerteknik; robotteknik; Automatiska system; control engineering; Instrumentation; Wastewater treatment; Control; Full-scale plants; Control structures; Electronics and Electrical technology; Elektronik och elektroteknik; robotics; Automation; kontroll av utsläpp; pollution control; Miljöteknik; Environmental technology;

  Sammanfattning : Abstract A major change in paradigm is taking place in the operation of wastewater treatment plants as automatic process control is becoming feasible. This change is due to a number of different reasons, not least the development of online nutrient sensors, which measure the key parameters in the biological nutrient removal processes, i.e. LÄS MER

 2. 2. On the Robustness of Air Pollution Policy Cost-Benefit Analysis

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Stefan Åström; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; policy support modelling; Air pollution control; cost-benefit analysis; decomposition analysis;

  Sammanfattning : In December 2013 the European Commission proposed an amendment of the National Emissions Ceilings Directive with new ambition levels for harmful emissions of SO2, NOx, NH3, PM2.5, and Non-Methane Volatile Organic Compounds. LÄS MER

 3. 3. A Chemometric Approach to Process Monitoring and Control - With Applications to Wastewater Treatment Operation

  Detta är en avhandling från IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Christian Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Elektroteknik; Electrical engineering; wastewater treatment; supervisory control; simulation; process monitoring; principal component analysis PCA ; multivariate statistics; modelling; activated sludge; detection; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att styra, övervaka och utvärdera processer inom processindustrin, samlas stora mängder data från mätgivare i olika delar av processen. Den tekniska utvecklingen inom mätteknik- och datorområdet har gjort det möjligt att mäta många olika storheter. LÄS MER

 4. 4. Control of Hybrid Electric Vehicles with Diesel Engines

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund Institute of Technology

  Författare :Karin Jonasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reglerteknik; robotteknik; Automatiska system; simulation; hybrid vehicle; diesel engines; Automation; control engineering; robotics; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : This thesis is an approach to improve electric hybrid vehicles with respect to fuel consumption and to fulfil the future intended NOX emission regulations. It is based upon the conclusions made in the licentiate thesis Analysing Hybrid Drive System Topologies (Jonasson, 2002). LÄS MER

 5. 5. Renewable Energy in Energy-Efficient, Low-Pollution Systems

  Detta är en avhandling från Department of Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Bengt Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydrogen; ethanol; methanol; rape methyl ester; biomass; renewable energy; cogeneration; energy efficiency; scenarios; air pollution; carbon dioxide; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tillgången på energi har varit av stor betydelse för utvecklingen av det det moderna industrisamhället. Samtidigt skapar energianvändningen ett flertal miljöproblem med lokal, regional och global utbredning. LÄS MER