Sökning: "Nordiska språk språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 280 avhandlingar innehållade orden Nordiska språk språk och litteratur.

 1. 1. Ris, skäver och skärva Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Asbjörg Westum; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; Scandinavian languages; Swedish dialects; cognitive semantics; folk categoriza¬tion of illnesses; Idealized Cognitive Models; radial structure; concentrating structure; folk etiology; word formation; Kognitiv semantik; folklig kategorisering av sjukdomar; folklig sjukdomssyn; ordbildning; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : In Swedish dialects we find the terms ris,skäver and skärva referring to illnesses in children. The words are also parts of various compounds which refer to variants of the illnesses. The terms are linguistic expressions denoting two folk categories of illnesses, RIS and SKÄVER/SKÄRVA. LÄS MER

 2. 2. ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Marcus Axelsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; translation; Scandinavia; Descriptive Translation Studies; culture-specific elements; translation strategies; Bourdieu; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt (Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating culture-specific elements from French and English. LÄS MER

 3. 3. Språk och rasism Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karin Hagren Idevall; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; actor-network theory; banal nationalism; comments sections; discourse analysis; discrimination; internet; language and racism; political discourse; privileging; public debate; whiteness; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. LÄS MER

 4. 4. Språkbruk, skämt och kön Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maria Ohlsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Language use; gender; joking; indexicality; social meaning; social identity; pragmatic competence; theories of verbal humour; semantic structure; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with jokes and gender as social meaning. Here gender identity is regarded as one kind of social meaning. The gender identity of the individual is produced in interaction with other persons and is also conditioned by cultural codes. Of particular interest is how social identity is constituted by linguistic means. LÄS MER

 5. 5. Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient En språklig och samtalsanalytisk undersökning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Ulla Melander Marttala; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER