Sökning: "Industriell ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 639 avhandlingar innehållade orden Industriell ekonomi.

 1. 1. Industriell försäljning : fallstudier av personlig försäljning till strategiska kunder

  Författare :Lennart Persson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : The traditional approach to selling was developed in a consumer context. Traditionally, selling has been about identifying prospects, making persuasive presentations and closing the deal. In this study it is argued that industrial selling is something quite different. Industrial selling takes place within long-term relationships. LÄS MER

 2. 2. Industriell invandring : Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946-1967

  Författare :Olle Jansson; Sofia Murhem; Lars Magnusson; Christer Lundh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour migration; labour recruitment; industry; labour scaricty; discrimination; labour unions; employers organisations; post-war era; Sweden; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : During the first decades of the post-war era, Sweden experienced a rapid increase in labour immigration. Many of these migrants found employment in the industrial sector, where they became concentrated. This concentration varied between different industries, but was amongst the highest in the metal and engineering industries. LÄS MER

 3. 3. Improved supply chain collaboration with Green industrial marketing : The case of Swedish textile service industry between 1996 and 2021

  Författare :Anna Nyquist; Malin Gawell; Karin Winroth; Herman Stål; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; green industrial marketing; green marketing; industrial marketing; green supply chain management; green supply chains; green marketing strategies; trust; interpretive approach; qualitative content analysis; interview study; case study; Swedish textile service industry; grön industriell marknadsföring; grön marknadsföring; industriell marknadsföring; ledning av gröna leverantörskedjor; gröna leverantörskedjor; gröna marknadsföringsstrategier; tillit; tolkande förhållningssätt; kvalitativ innehållsanalys; intervjustudie; fallstudie; svensk textilserviceindustri; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Growing environmental problems have led to increasing pressure on companies to improve their environmental performance. This means that also supply chains must become greener, which has contributed to new challenges when it comes to green collaboration and trust. LÄS MER

 4. 4. Säljarrollen i industriell försäljning : fallstudier i ett företag som säljer anpassade produkter

  Författare :Lennart Persson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Incorporating sustainability in supplier relationship management : a study of Swedish manufacturing SMEs

  Författare :Arash Kordestani; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Sustainability; Buyer-Supplier Relationship; Sustainable Purchasing; Sustainability Performance; Corporate Social Responsibility; Industriell Marknadsföring; Hållbara inköp; hållbarhetsprestanda; B2B; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : "The future belongs to those who give the next generation reason for hope" (Pierre Teilhard de Chardin; 1881-1955). This hope may rely on sustainable development and sustainability of corporations. Corporations have found that one way to achieve sustainability is to establish it in cooperation with their suppliers. LÄS MER