Sökning: "Building construction"

Visar resultat 1 - 5 av 527 avhandlingar innehållade orden Building construction.

 1. 1. Energy Efficiency in Residential Buildings in Mozambique - Measurements and Simulations

  Detta är en avhandling från Division of Building Science, Lund University

  Författare :Gabriel Auziane; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy; Building; Measurements; Simulations; DEROB-LTH; Mozambique; Subtropical and Tropical climates; Energy efficiency; PV system; Electrical energy savings.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Energy savings and climate change mitigation have been discussed in the world since the oil crisis in the 1970s and the building sector has been seen as one of the largest contributors to global warming effects in the world. Energy efficiency in buildings is a critical issue to be addressed in order to reduce electricity energy used in buildings and is one of the main tasks that is developed within the program Advancing Sustainable Construction in Mozambique. LÄS MER

 2. 2. Energy Use and Environmental Impact of New Residential Buildings

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Karin Adalberth; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; life cycle; environmental impact; energy demand; energy use; multi-family building; single-unit dwelling; building; residential building; Building construction; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att undersöka energianvändningen och miljöpåverkan från bostäder. Sju autentiska byggnader byggda under 1990-talet i Sverige har studerats. LÄS MER

 3. 3. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 4. 4. The Construction of Construction The Wenner-Gren Center and the possibility of steel building in postwar Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Frida Rosenberg; KTH.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; architecture history; architecture technology; Wenner-Gren Center; steel; construction; construction sites; architecture practice; prototype; knowledge production; the Swedish Institute of Steel Construction; postwar Sweden; arkitekturhistoria; arkitekturteknik; Wenner-Gren Center; stål; stålkonstruktion; byggplatser; arkitekturpraktik; prototyp; kunskapsproduktion; Stålbyggnadsinstitutet; svensk efterkrigstid; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : The Wenner-Gren Center in Stockholm, built between 1954 and 1966, consists of three buildings dedicated to interdisciplinary and scientific research, designed by Sune Lindström and Alf Bydén of Vattenbyggnadsbyrån (VBB). The project was sponsored by Axel Wenner-Gren, and received support from the Swedish state through the donation of a property at the northern end of Stockholm’s thoroughfare Sveavägen. LÄS MER

 5. 5. Design for Recycling in Building Construction

  Detta är en avhandling från Building Science

  Författare :Catarina Thormark; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER