Sökning: "Commercial and industrial economics"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden Commercial and industrial economics.

 1. 1. Splitting and Measuring Intra-Industry Trade

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Joakim Gullstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economies of Scale; Economics; Specialisation; Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade; Income Distribution; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att lyfta fram och analysera tre viktiga ämnen inom inombranschhandel; relevansen för efterfrågemönster, distinktionen mellan horisontell och vertikal inombranschhandel, och mätmetoden av inombranschhandel. Kapitel två analyserar inombranschhandel mellan hög- och låginkomstländer, och använder ett teoretiskt ramverk som förklarar bytet av liknande produkter med olika kvalitetsnivåer. LÄS MER

 2. 2. The role and use of water in agriculture in the Western Balkans: the case of Macedonia

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Jordan Hristov; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis examines the role and demand for water in Macedonia from an economic perspective with an emphasis on agricultural use. The first paper provides an overview of the Macedonian agricultural sector and assesses the productivity growth in the period 1999-2010. In the study period, the sector experienced an average increase in volume of 1. LÄS MER

 3. 3. Essays on Matching

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Jörgen Kratz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-23]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis makes a contribution to matching theory and mechanism design. It consists of four self-contained papers focusing on kidney exchange, object allocation and partnership formation. LÄS MER

 4. 4. Condition-Based Maintenance: Selection and Improvement of a Cost-Effective Vibration-Based Maintenance Policy for Rolling element Bearings

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Engineering, Lund University

  Författare :Basim Al-Najjar; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Terotechnology; Systemekonomi; Maintenance Technology; Failure analysis; Vibration monitoring; Spectral analysis; Vibration-based maintenance policy; Maintenance cost-effectiveness; Selection of the most cost-effective maintenance strategy and policy; benchmarking; Total Quality Maintenance TQMain ; Cyclic improvement of maintenance experience; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; a cost-effective vibration-based maintenance policy.; Integrated maintenance; Condition monitoring and control; Total Time on Test-plots; effectiveness and accuracy; Failure causes and mechanisms; Maintenance quality; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Moderna tillverkningsmaskiner är dyra och därför måste dess tillgänglighet och effektivitet ständigt hållas högt. Sådana resultat kan man inte åstadkomma utan tillämpning av en effektiv underhållsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Institutional arrangements and competitive posture effects of company structures in the commercial printing industry

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Thomas Mejtoft; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; business strategy; cooperation; customer value; institutional arrangements; printing industry; vertical integration; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning :  The research objective of this dissertation is to investigate the impact of institutional arrangements, with respect to vertical integration and cooperation, on competitive advantages within the commercial printing industry, with specific focus on digital printing. This dissertation comprises six research papers, based on four qualitative case studies and a quantitative survey study, all carried out in Sweden in the years 2004-2008. LÄS MER