Sökning: "Ekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1143 avhandlingar innehållade ordet Ekologi.

 1. 1. Drivers of increasing iron concentrations in freshwaters

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Caroline Björnerås; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-10-28]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Järn; Akvatisk ekologi; Biogeokemi; Brunifiering; Iron; Freshwaters; Biogeochemistry; Brownification;

  Sammanfattning : På senare år har flera studier visat på att järnhalten ökar i sjöar och vattendrag i norra Europa. Järn spelar en nyckelroll i akvatiska miljöer genom att påverka tillgängligheten av andra näringsämnen i vattnet så som kväve och fosfor, vilket kan reglera tillväxten av växtplankton. LÄS MER

 2. 2. Chemical Communication and Mate Choice Investigations into the Meaning of a Fruit Fly Pheromone

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Björn G. Johansson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Drosophila grimshawi; sexual selection; pheromone; mate choice; lekking; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi;

  Sammanfattning : Chemical signals are the most widely used form of sexual communication throughout the living world. However, there is in general little knowledge about what these signals actually communicate. The role of chemical signals, i.e. LÄS MER

 3. 3. Mosquitoes as a Part of Wetland Biodiversity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martina Schäfer; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; diversity patterns; species assemblages; functional groups; constructed wetlands; dytiscids; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi;

  Sammanfattning : Wetlands contain both aquatic and terrestrial environments which generates high biodiversity. However, they are commonly associated with mosquitoes (Diptera: Culicidae), and mosquitoes are usually regarded as negative by humans because they can cause nuisance and transmit diseases. LÄS MER

 4. 4. Foraging behaviour in benthivorous fish

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Marika Stenberg; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Marinbiologi; resource assessment; giving-up densities; predation risk; foraging behaviour; limnology; marine biology; Ekologi; akvatisk ekologi; limnologi; group foraging; benthivorous fish; aquatic ecology; Hydrobiology; Ecology;

  Sammanfattning : The foraging ability of an organism is essential since it affects various traits, e.g. growth, reproduction effort, social status and, ultimately, fitness. LÄS MER

 5. 5. Direct and indirect effects of fish predation and excretion in aquatic food webs

  Detta är en avhandling från Limnologiska avdelningen, Ekologihuset S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :José Luiz Attayde; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; Hydrobiology; zooplankton; resilience; predation; phytoplankton; nutrient enrichment; nutrient recycling; interaction strength; herbivory; food webs; food chain; excretion; fish; detritus; detritivory; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to elucidate the mechanisms by which planktivorous fish can affect planktonic communities in lakes and how they may affect benthic communities through their effects on planktonic communities. In a laboratory experiment, nutrients released by fish increased algal biomass and altered phytoplankton community structure, suggesting that fish can affect phytoplankton by directly releasing nutrients. LÄS MER