Sökning: "Byggproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade ordet Byggproduktion.

 1. 1. Behovet av en effektivare toleranshantering i byggprocessen

  Detta är en avhandling från Avdelningen för Byggproduktion

  Författare :Monika Jingmond; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Toleranser; byggprocessen; avvikelsehantering; kognitiv kartläggning;

  Sammanfattning : Toleranser är de mått som visar hur mycket konstruktionen får avvika från ritning till tillverkning, utsättning och montering och ändå nå de krav som ställts på slutprodukten. Allt byggande då olika komponenter ska monteras ihop kräver noggrannhet och precision. LÄS MER

 2. 2. Understanding Applications of Project Planning and Scheduling in Construction Projects

  Detta är en avhandling från Department of Construction Sciences, Lund University

  Författare :Hammad Abdullah AlNasseri; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Project planning; project scheduling; front-end planning; construction projects; project stakeholder perspectives; Oman.;

  Sammanfattning : Construction project life-cycle processes must be managed in a more effective and predictable way to meet project stakeholders’ needs. However, there is increasing concern about whether know-how effectively improves understanding of underlying theories of project management processes for construction organizations and their project managers. LÄS MER

 3. 3. A Mesoeconomic Analysis of the Construction Sector

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Niclas Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Sector Analysis; Mesoeconomics; Construction;

  Sammanfattning : The fundamental question posed in this study is how to approach the construction sector in order to cover its wide scope of activities, its great variety of actors and the external influences on it from the market and institutional environment. Construction includes such diverse economic activities as new production and as repair/maintenance, itinerant production and stationary manufacture, the production of buildings and constructions, and it involves a large number of actors representing different professions and types, e. LÄS MER

 4. 4. Energy Efficiency in Residential Buildings in Mozambique - Measurements and Simulations

  Detta är en avhandling från Division of Building Science, Lund University

  Författare :Gabriel Auziane; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy; Building; Measurements; Simulations; DEROB-LTH; Mozambique; Subtropical and Tropical climates; Energy efficiency; PV system; Electrical energy savings.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Energy savings and climate change mitigation have been discussed in the world since the oil crisis in the 1970s and the building sector has been seen as one of the largest contributors to global warming effects in the world. Energy efficiency in buildings is a critical issue to be addressed in order to reduce electricity energy used in buildings and is one of the main tasks that is developed within the program Advancing Sustainable Construction in Mozambique. LÄS MER

 5. 5. Property-Oriented Information Systems for Design Prototypes for the BAS•CAAD system

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Sverker Fridqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; product modelling; construction; information technology; design; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Egenskapsorienterade system (eng: property-oriented) är en ny slags informationssystem som är baserade på begrepp för egenskaper istället för begrepp för ting eller klasser av ting. Genom att fokusera på egenskaper, kan de egenskapsorinterade systemen göras mer flexibla och mer lämpade för de tidiga skedena av design än de traditionella klassorienterade systemen kan vara. LÄS MER