Sökning: "Song-ee Ahn"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Song-ee Ahn.

 1. 1. Ur kurs : Utbytesstudenters rörelser i tid och rum

  Författare :Song-ee Ahn; Staffan Larsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exchange students; internationalization of higher education; actor –network theory; movements in time and space; educational trajectories; utbytesstudenter; internationalisering av högre utbildning; actor-network theory; rörelser i tid och rum; utbildningsbanor; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study exchange students’ movement and exchange studies as a trajectory in time and space. The dissertation is based on interviews with fourteen Korean exchange students at Swedish universities. The theoretical framework is based on Actor–Network Theory (ANT). LÄS MER

 2. 2. Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

  Författare :Helena Colliander; Per Andersson; Song Ee Ahn; Annelie Frelin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; initial literacy education; second language teaching; adult education; situated learning; cultural capital; läraridentitet; grundläggande litteracitetsutbildning; andraspråksundervisning; vuxenutbildning; situerat lärande; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore what being and becoming a teacher of Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA) mean. The study, which applies situated learning theory combined with some Bourdieuan concepts as thinking tools, seeks to depict how the professional identity of LESLLA teachers can be understood from their memberships in different communities of practice. LÄS MER

 3. 3. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 4. 4. The Erasmus Learning Journey : Students’ Experiences from a Mobility Period Abroad

  Författare :Natalie Nielsen; Camilla Thunborg; Susanne Kreitz-Sandberg; Song Ee Ahn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; student mobility; internationalization of higher education; learning; transformation; biographical perspective; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain knowledge and understanding of students’ learning through a mobility period abroad. Student mobility is a topic that attracts great scholarly attention internationally and has also gained increased attention in Sweden lately, both in terms of policy aims related to student mobility as well as attracting scholarly interest. LÄS MER