Sökning: "Elisabet Hedlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabet Hedlund.

  1. 1. Att styra i namn av framtid Subjektskonstruktioner och tekniker för styrning

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

    Författare :Elisabet Hedlund; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Bio-politics; community; education; future; genealogy; govern-mentality; history; subject; teachers training;

    Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to problemize the stories about a gradual change and development of education governance. The study objects are steering, constructions of the subject, and disciplinary techniques. The focus is future as a disciplinary technology. LÄS MER