Sökning: "yrkesliv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet yrkesliv.

 1. 1. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 2. 2. Bridging the boundaries between D&T education and working life : A study of views on knowledge and skills in product development

  Författare :Helena Isaksson Persson; Inga-Britt Skogh; Robert Höghielm; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; upper secondary school education; design and product development; technology programme; repertory grid technique; artefacts; engineer; industrial designer; working life; gymnasium; produktutveckling; design; teknikprogrammet; utbildning; artefakter; yrkesliv; ingenjör; industridesigner; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden upper secondary school education is organised in programmes. One of these programmes is the Technology programme that covers five orientations, one of which is Design and Product Development. LÄS MER

 3. 3. "Vidunder till qvinnor" : Sju systrar som pionjärer i yrkesliv och offentlighet 1860-1935

  Författare :Ingrid Hartman Söderberg; Ann-Sofie Ohlander; Ingrid Åberg; Elisabeth Haavet; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Emancipation of women; changed living conditions; right to authority; right to education; autonomous professional women; women as pioneers; daughters of liberalism ; new female pattern; historia; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The second half of the 19th century saw the Swedish agrarian society transforming into an industrial society, a development which brought with it major social change including an incipient emancipation of woman. The unmarried woman obtained a number of new rights legally, politically and financially. LÄS MER

 4. 4. Case-control studies on risk factors for myeloid leukemias and myelodysplastic syndromes

  Författare :Jonas Björk; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiologic methods; bias epidemiology ; attributable fraction; smoking; hobbies; occupational exposure; chromosome aberrations; epidemiology; cytogenetic; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Case-control studies comprising telephone interviews for 333 cases of acute myeloid leukemia (AML), 226 cases of Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia (Ph+ CML), 330 cases of myelodysplastic syndromes (MDS), and matched controls were conducted. Information had to be obtained from next-of-kin much more often for cases (85%) than for controls (18%). LÄS MER

 5. 5. Change and inertia in the development of Swedish engineering education : The industrial stakeholder perspective

  Författare :Per Fagrell; Lars Geschwind; Anders Broström; Jennifer Case; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates higher education development in Sweden from an external stakeholder perspective, with a particular focus on engineering education. Industry has long been a major external stakeholder in the development of profession-oriented higher education, not least in the context of engineering education. LÄS MER