Sökning: "biopolitics"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet biopolitics.

 1. 1. Biopolitics and Reflexivity A Study of GMO Policymaking in the European Union

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; GMO; genetically modified organism; precautionary principle; risk biopolitics; policy; European Union; EU; reflexivity; reflexive modernity; GMO; genetiskt modifierade organismer; försiktighetsprincipen; risk biopolitik; policy; Europeiska Unionen; EU; reflexivitet; reflexiv modernitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The political discourse that has emerged as a consequence of establishing a European regulatory framework for GMOs has not been without problems. This dissertation addresses the political and regulatory challenges created by the development and use of genetically modified organisms (GMOs) in the EU. LÄS MER

 2. 2. After Inclusion : Intellectual Disability as Biopolitics

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Niklas Altermark; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-05-22]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disability; disability studies; biopolitics; Foucault; Butler; crip theory; inclusion; inclusion exclusion;

  Sammanfattning : This dissertation examines contemporary politics targeting people with intellectual disabilities. Since this group first emerged, under labels such as ‘idiocy’ and ‘mental deficiency’, around the turn of the 20th century, its members have been seen as lacking the capacities necessary for citizenship and full societal belonging. LÄS MER

 3. 3. The Biopolitics of Water: Technology, Subjectivity and Lifestyle in eThekwini Municipality, South Africa

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sofie Hellberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Water; South Africa; Sustainable Development; Biopolitics; Green Governmentality; Hydropolitics; Technology; Narrative method; Life style ; Subjectivity;

  Sammanfattning : Water issues have for a long time been of central political concern in South Africa due to the scarcity of the resource. During the apartheid era, the distribution of water was deeply intertwined with a nationalist and racist agenda. LÄS MER

 4. 4. Utbildning och hälsa i nationens intresse Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erika Åkerblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER

 5. 5. Den anfrätta stammen : Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Maria Björkman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of science; history of eugenics; social networks; gender contract; biopolitics; biopower; masculinity; expertise; Vetenskapshistoria; eugenikhistoria; sociala nätverk; maskulinitet genus kontrakt; biopolitik; biomakt; expertis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige på områdena eugenik och steriliseringar. I denna avhandling belyses detta inflytande, som sträckte sig över närmare femtio år. LÄS MER