Sökning: "Eva Taflin"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Eva Taflin.

 1. 1. Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfällen till lärande

  Författare :Eva Taflin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Mathematics; problem-solving; rich problem; teacher; instruction; learning; mathematical ideas; occasions;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to define and explore what mathematical problem solving entails. Seven criteria for rich problems will also be formulated. Rich problems are defined as problems which are especially constructed for mathematics education in a school context. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning och analys av rika matematiska problem

  Författare :Eva Taflin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Matematikproblem i skolan : för att skapa tillfällen till lärande

  Författare :Eva Taflin; Johan Lithner; Ole Björkqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematics; problem-solving; rich problem; teacher; instruction; learning; mathematical ideas; occasions; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to define and explore what mathematical problem solving entails. Seven criteria for rich problems will also be formulated. Rich problems are defined as problems which are especially constructed for mathematics education in a school context. LÄS MER

 4. 4. Knowledge and writing in school mathematics : a communicational approach

  Författare :Anna Teledahl; Johan Öhman; Eva Taflin; Candia Morgan; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; Writing; Students; Assessment; Communication; Education; Pedagogik; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This thesis is about young students’ writing in school mathematics and the ways in which this writing is designed, interpreted and understood. Students’ communication can act as a source from which teachers can make inferences regarding students’ mathematical knowledge and understanding. LÄS MER