Sökning: "Eva Taflin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Taflin.

 1. 1. Matematikproblem i skolan för att skapa tillfällen till lärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Matematik och matematisk statistik

  Författare :Eva Taflin; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; problem-solving; rich problem; teacher; instruction; learning; mathematical ideas; occasions; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to define and explore what mathematical problem solving entails. Seven criteria for rich problems will also be formulated. Rich problems are defined as problems which are especially constructed for mathematics education in a school context. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning och analys av rika matematiska problem

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Taflin; Högskolan Dalarna.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER