Sökning: "Learning in school"

Visar resultat 1 - 5 av 903 avhandlingar innehållade orden Learning in school.

 1. 1. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

  Författare :Mia Heikkilä; Ulf P Lundgren; Staffan Selander; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER

 2. 2. Berättelseskrivande i skolan : Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Författare :Anja Thorsten; Katarina Eriksson Barajas; Eva Wennås-Brante; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 3. 3. From blended learning to learning onlife : ICTs, time and access in higher education

  Författare :Anders Norberg; Nafsika Alexiadou; Eva Mårell-Olsson; Isa Jahnke; Pavel Zgaga; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; blended learning; distance learning; e-learning; online learning; ICTs; synchronous learning; asynchronous learning; philosophy of information; learning onlife; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Information and Communication Technologies, ICTs, has now for decades being increasingly taken into use for higher education, enabling distance learning, e-learning and online learning, mainly in parallel to mainstream educational practise. The concept Blended learning (BL) aims at the integration of ICTs with these existing educational practices. LÄS MER

 4. 4. Upper Secondary School Student Engagement and Disengagement : in Blended Learning

  Författare :Nina Bergdahl; Uno Fors; Ola Knutsson; Daniel Spikol; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; Student engagement; Student disengagement; Blended Learning; Technology-enhanced Learning; Mixed Methods; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : The present research approaches Swedish upper secondary school students’ engagement and disengagement in Technology-enhanced Learning (TEL). To date, research on engagement in TEL have mainly focused on university-level students and have overlooked the dimension of disengagement. LÄS MER

 5. 5. Teachers in action : att förändra och utveckla undervisning och lärande i engelska i de tidigare skolåren

  Författare :Gun Lundberg; Anders Garpelin; Anna Larsson; Inger Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :English; young learners; in-service; action research; teaching and learning;

  Sammanfattning : Sweden has for many years suffered from a shortage of teachers appropriately trained to teach English to young learners. In 1987 The Swedish National Agency for Higher Education decided that English should no longer be a compulsory subject within primary teacher training, instead it was offered as an optional subject within the primary teacher training programmes This policy decision had dire consequences and ultimately led to the current position which sees a mere 30 % of trainee Teachers opting for the English language pathway. LÄS MER