Sökning: "Mathematics learning"

Visar resultat 1 - 5 av 233 avhandlingar innehållade orden Mathematics learning.

 1. 1. Children’s early mathematics learning and development Number game interventions and number line estimations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Elofsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics learning and development; number knowledge and skills; intervention; number games; number line estimation; representations of number; lärande och utveckling i matematik; numeriska kunskaper och färdigheter; intervention; numeriska spel; skattningar av tal på tallinjer; representationer av tal.;

  Sammanfattning : Children’s early mathematics learning and development have become a topic of increasing interest over the past decade since early mathematical knowledge and skills have been shown to be a strong predictor of later mathematics performance. Understanding how children develop mathematical knowledge and skills and how they can be supported in their early learning could thus prove to be a vital component in promoting learning of more formal mathematics. LÄS MER

 2. 2. Inget klöver utan matematik En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karolina Muhrman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 3. 3. Mathematics teachers' conceptions about equations

  Detta är en avhandling från Helsinki : University of Helsinki

  Författare :Iiris Attorps; Högskolan i Gävle.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; algebra; conception; equation; learning; mathematics teacher; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. LÄS MER

 4. 4. On Mathematical Reasoning being told or finding out

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mathias Norqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; creative reasoning; reasoning; cognitive proficiency; fMRI; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : School-mathematics has been shown to mainly comprise rote-learning of procedures where the considerations of intrinsic mathematical properties are scarce. At the same time theories and syllabi emphasize competencies like problem solving and reasoning. LÄS MER

 5. 5. Improving Teaching, Improving Learning, Improving as a Teacher Mathematical Knowledge for Teaching as an Object of Learning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jorryt van Bommel; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical Knowledge for Teaching; Object of Learning; Learning Study; Variation theory; mathematics teacher education; Education; Pedagogik; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns teaching in mathematics teacher education and is based on the implementation of a learning study at teacher training. The overall purpose was to investigate in what way teacher training could facilitate and improve student teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching (MKT). LÄS MER